Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

ΕιρΑθ 5006/2013: Καταχρηστική ρήτρα (ΓΟΣ) παρέκτασης αρμοδιότητας - Αναρμόδιο - Παραπομπή

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ 5006/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων νομής κινητού), ρήτρα (ΓΟΣ) περί παρέκτασης της αρμοδιότητας που τεθηκε μονομερώς και χωρίς διαπραγμάτευση από πιστωτικό ίδρυμα σε σύμβαση δανειοδοτήσεως καταναλωτή, προκειμένου για την αγορά κινητού (αυτοκινήτου) πιθανολογείται καταχρηστική και τεθείσα κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.2251/1994. 

Διαπιστώνει αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου και παραπέμπει στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο Κορίνθου. 

de jure app