Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Η απόφαση του ΔΕΕ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο


ΠολΠρωτΞάνθης 23/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Με την εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του ΔΕΕ, την οποία άλλωστε μνημονεύει στο σκεπτικό του, έκρινε παράνομο ως καταχρηστικό τον όρο που περιλαμβάνεται στα δάνεια συναλλάγματος (συνηθέστερα αναφερόμενα, ως δάνεια σε Ελβετικό φράγκο) με τον οποίο ο δανειολήπτης καλείτο να αποπληρώνει το δάνειό του στην εκάστοτε τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος από την τράπεζα, την ημέρα έκαστης καταβολής. Πρόκειται για το πρώτο νομολογιακό δεδομένο στην Ελλάδα, μετά από αγωγή καταναλωτή κατά τράπεζας, για το θέμα αυτό. 

de jure app