Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΕιρΜεγαλοπόλεως 15/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω άκυρης δανειακής σύμβασης

Περίληψη:
Με την 15/2014 απόφασή του (ασφαλιστικά μέτρα) το Ειρηνοδικείο Μεγαλοπόλεως, έκρινε ότι επί φερόμενου ως επαγγελματικού δανείου (αλληλόχρεου λογαριασμού) τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και κατέληξε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής γιατί:
α) Είναι παράνομος ο υπολογισμός των τόκων επί έτους 360 ημερών
β) Είναι παράνομη η μετακύλιση της εισφοράς του Ν.128/1975
γ) Είναι παράνομη η τοκοφορία και ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν.128/1975
δ) Ως εκ των ανωτέρω πιθανολογείται ότι είναι άκυρη ολόκληρη η σύμβαση, διότι δεν θα είχε επιχειρηθεί από την τράπεζα, δίχως το άκυρο μέρος της.


ΜονΠρωτΚορίνθου 47/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών

Περίληψη:
Με την 47/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ασφαλιστικά μέτρα) διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε επί τη βάσει ενός αλληλόχρεου λογαριασμού, λόγω πιθανολόγησης ως βάσιμους και ορισμένου του λόγου ανακοπής, περί παράνομου υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών, αντί του νομίμου υπολογισμού επί έτους 365 ημερών.

ΜονΠρωτΚορ 793/2013: Απορρίπτεται αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης λόγω έλλειψης κατεπείγοντος

Περίληψη:
Με την 793/2013 το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) απεφάσισε ότι δεν μπορεί ούτε καν να πιθανολογηθεί επικείμενος κίνδυνος ή/και κατεπείγουσα περίπτωση προκειμένου για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο δανειοληπτών, με μόνη την άρνησή τους να συναινέσουν σε συναινετική προσημείωση. Η άρνηση των δανειοληπτών να επιτρέψουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα μέσω Τειρεσία, δεν στοιχειοθετεί άνευ εταίρου την αφερεγγυότητά τους ή την μειωμένη περιουσιακή τους κατάσταση.


ΜονΠρωτΚορίνθου 793/2013

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Γνωμοδότηση Μανιτάκη για τον ΟΑΕΕ

Μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση αναφέρει τα παρακάτω

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 Όφειλε το Υπουργείο Εργασίας να έχει μειώσει τις εισφορές του ΟΑΕΕ από το 2009 και μετά με δεδομένη την καταρράκωση των εισοδημάτων. Θυμίζουμε ότι οι εισφορές αυξήθηκαν σημαντικά από το 2005 ως το 2009 και έκτοτε παραμένουν σταθερές. Οφείλει ο Υπουργός Εργασίας να μειώσει τις εισφορές και δεν επαφίεται στην καλή του θέληση. Κάθε άλλη πράξη είναι παράνομη.
 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Είναι απολύτως παράνομη η διακοπή της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που οφείλουν εισφορές. Σήμερα 350.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ στερούνται της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω οφειλών. Πολλοί από αυτούς δαπανούν σημαντικά ποσά για να καλυφθούν ενώ αρκετοί βρίσκονται στην δεινή θέση να μην μπορούν να περιθάλψουν τον εαυτό τους λόγω οικονομικής αδυναμίας. Χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν την υγεία τους να χειροτερεύει επειδή ο ΟΑΕΕ και το Υπουργείο Εργασίας παρανομούν.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΘΕΣΗ ΑΜΕΣΩΣ
Είναι αυτονόητο ότι η μαζική προσφυγή των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και η πιθανή δικαίωσή τους θα δημιουργήσει μια τεράστια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στον ΟΑΕΕ. Το υπολογιζόμενο ποσό των 4.000.000.000€ αφορά οφειλές στους 350.000 ασφαλισμένους που δεν λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά μέσο όρο δυο χρόνια (ανά έτος μέσος όρος περίπου 1000€ χρέωση) καθώς επίσης και τις διαφορές που θα προκύψουν για 750.000 ασφαλισμένους από το 2009 έως σήμερα για την παράνομη διατήρηση των εισφορών στα ίδια επίπεδα και την μη μείωση αυτών.
Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει αμέσως να αλλάξει θέση και να συμφωνήσει αμοιβαία επωφελείς λύσεις για το Ταμείο και τους ασφαλισμένους. Οι θέσεις των φορέων είναι εκπεφρασμένες και βρίσκονται σε κοινή γραμμή.
Άμεσα δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα προσφύγουν μαζικά στα Διοικητικά Δικαστήρια απαιτώντας την επιστροφή των εισφορών που αδίκως κατέβαλαν, την αφαίρεση των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν τους παρείχε ο ΟΑΕΕ, την μείωση των εξωφρενικών επιτοκίων που μας έχει χρεώσει ο ΟΑΕΕ, την αποζημίωση για κάθε επιβάρυνση της υγείας τους που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του ΟΑΕΕ (από την μη παροχή ΙΦ περίθαλψης σε όσους οφείλουν), την αποζημίωση για τον θάνατο ασφαλισμένων που οφείλετο στην μη παροχή ΙΦ περίθαλψης.
Με τα νέα δεδομένα και την πλήρη νομική τεκμηρίωση της παρανομίας του ΟΑΕΕ τα ποινικά δικαστήρια εναντίον των ασφαλισμένων θα αδυνατίσουν σημαντικά (λόγω λανθασμένης χρέωσης) και κυρίως τα σχεδιαζόμενα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης θα δυσκολευτούν πολύ να εφαρμοστούν (σοβαροί λόγοι για στήριξη ανακοπής).
Στόχος κανενός φυσικά δεν είναι η κατάρρευση του Ταμείου μας. Αλλά για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει ο Υπουργός Εργασίας και η Τρόικα να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να παράνομους με τόσο βάναυσο τρόπο εις βάρος εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.Πηγή: Το κουτί της Πανδώρας

de jure app