ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εδώ μαζεύω όλες τις αναρτήσεις σχετικά με βάσεις ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, που έχω δημοσιεύσει κατά καιρούς. Κάθε σχετική ανάρτηση θα αναρτάται τόσο στην κεντρική σελίδα των αναρτήσεων (όπου αναρτώνται όλα τα κείμενα με χρονολογική σειρά) όσο και εδώ, υπό τη μορφή link που θα παραπέμπει στην αρχική ανάρτηση.

Έτσι, θα είναι ευχερέστερο για τον αναγνώστη να ανεύρει κάθε σχετικό θέμα και κάθε σχετική βάση, ώστε, είτε να ανακαλέσει άμεσα αυτό που αναζητά , είτε να αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, είτε να εμπλουτίσει το δικόγραφό του (στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι έχουν κάποια αξία τα ανηρτημένα).

Δημοσιεύω και ένα υπόδειγμα ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, όχι τόσο ως πανάκεια, αλλά ως μια πρόταση, που απαιτεί σίγουρα επεξεργασία, συμπλήρωση και βελτίωση, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο ένδικο βοήθημα, για την αντιμετώπιση μιας διαταγής πληρωμής.

Όπως μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει, στο υπόδειγμα αυτό αναφέρονται κάποιες βάσεις ανακοπής, ως μείζονες προτάσεις του δικανικού συλλογισμού, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο σκεπτικό τελεσίδικων και αμετάκλητων αποφάσεων των Δικαστηρίων επί συλλογικών αγωγών που ήγειραν Ενώσεις Καταναλωτών, με βάση τον Ν.2251/1994, το δεδικασμένο των οποίων αναπτύσσει ισχύ έναντι πάντων (άρθρο 10 του Ν.2251/1994).

Η αντίστοιχη ελάσσονα πρόταση και η υπαγωγή σε κάθε μια από αυτές τις βάσεις έχει παραμείνει κενή, καθώς εκεί απαιτείται η κατά περίπτωση ειδική επεξεργασία, συμπλήρωση και βελτίωση, προκειμένου η κάθε νομική βάση να ανταποκρίνεται στα πραγματικά και νομικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης.

Στο σημείο αυτό κρίνω απόλυτα αναγκαίο και δίκαιο να ευχαριστήσω δημοσίως τον συνάδελφο και φίλο, Θανάση Αλαμπάση, καθώς ομολογώ ότι δανείστηκα αυτούσια κάποια συγκεκριμένα χωρία της δικής του ανακοπής, που θεωρώ ότι έχει συντάξει υποδειγματικά και δεν επιδέχονταν οποιασδήποτε βελτίωσης.

Σημείωση: Κάποια απολύτως ειδικά ζητήματα, όπως είναι η ευθύνη από την εγγυητική σύμβαση και η δυνατότητα απελευθέρωσης του εγγυητή θα αναφερθούν στο μέλλον σε κάποια ειδική σελίδα, σχετική μόνο με το θέμα αυτό.

- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Η ένσταση αοριστίας της τράπεζας στη δίκη της ανακοπής

Υπόδειγμα βάσης ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ

Μια δανειακή ρήτρα προδήλως καταχρηστική

ΔΕΕ υπόθεση C‑415/11: Αυτεπάγγελτη έρευνα της καταχρηστικότητας ΓΟΣ ακόμα και σε δίκη περί την εκτέλεση

Βάση ανακοπής για παράνομο ανατοκισμό (αρ 12. Ν.2601/1998)

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τη Eurobank για αποκατάσταση σε ποσοστό 95% της ζημίας που προκάλεσε η τράπεζα στην καταναλώτρια-καταγγέλλουσα

Eurobank - iTraxx: Δυο από τις ενστάσεις μου

Τοκογλυφία με αποδείξεις

Περί τιτλοποιημένων δανείων

Πωλείται όπως είναι κι όσο όσο (περί τιτλοποιημένων δανείων, μέρος 2ο)

Διαταγή Πληρωμής για τιτλοποιημένο δάνειο;;;

Τειρεσίας και τραπεζικό απόρρητο- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠολΠρωτΧαλκιδικής 83/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής λόγω ακυρότητας της δανειακής σύμβασης

ΠολΠρωτΚορίνθου 156/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής σε αλληλόχρεο λογαριασμό, λόγω παράλειψης αναφοράς της πραγματικής αιτίας πληρωμής

ΠολΠρωτΚορίνθου 101/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του Ν.128/75

ΠολΠρωτΚορίνθου 100/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω παράνομου υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών

ΠολΠρωτΚορίνθου 99/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω παράλειψης της αιτίας πληρωμής

ΜονΠρωτΚορ 175/2013: Αναστολή εκτέλεσης ΔΠ λόγω καταχρηστικότητας επιτοκίου (μεταξύ άλλων)

ΜονΠρωτΚορίνθου 102/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας επιτοκίου

27/2014 ΜονΠρωτΚορίνθου: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγή πληρωμής, λόγω υπέρβασης του νομίμου επιτοκίου

ΜονΠρωτΚορίνθου 47/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών

ΕιρΜεγαλοπόλεως 15/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω άκυρης δανειακής σύμβασης

Ειρ. Σικυώνος 271/2013: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, λόγω παράβασης της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού

Αποφάσεις αναστολών κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παράνομη η κατάσχεση αδρανούς λογαριασμού

989/2012 ΜονΠρωτΚορ - Αναστολή εκτέλεσης λόγω παράνομης τοκοφορίας της εισφοράς του Ν.128/75

Δικαίωση δανειοληπτών - επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Το υπόδειγμα της ανακοπής μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου από εδώ ή να το διαβάσετε αμέσως παρακάτω:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app