Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

321/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνης

Από την 16η σελίδα και ύστερα, η απόφαση είναι πραγματικά απολαυστική!
Ο κος Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης με θαυμάσιο σκεπτικό διαπιστώνει σειρά αντισυνταγματικών νομοθετικών παρεμβάσεων σε πλήθος εκφάνσεων της ζωής μας και απογυμνώνει τον παράνομο νομοθέτη και τις εξίσου παράνομες στοχεύσεις και μεθοδεύσεις του.

Απλά αλλά θαυμάσια μαθήματα, λοιπόν, προστασίας της Συνταγματικής τάξης από τον κο Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης. Παράδειγμα προς μίμηση, τολμώ να αποκαλέσω τέτοιες αποφάσεις. Πλην όμως λίγοι φαίνονται οι πρόθυμοι...

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης, με ευχαριστίες στον καλό φίλο (δεν έχω την άδεια να αναρτήσω το όνομά του) που μου την έστειλε και δημόσιες απολογίες για την αδυναμία μου να βρώ έστω ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, για να τον συναντήσω από κοντά.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Τειρεσίας και τραπεζικό απόρρητο

Η χρήση ΓΟΣ από τράπεζα για τη χορήγηση πίστωσης, με την οποία ο τελικός αποδέκτης του σκοπού της σύμβασης υποχρεούται να αποδεχτεί την συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, πέραν των άλλων παραβιάζει και τη διάταξη του άρθρου 5 παρ 1 του Συντάγματος, που καθιερώνει την ατομική ελευθερία, όψη της οποίας αποτελεί και η ευχέρεια του καθενός να επιλέγει ελεύθερα τη διαμόρφωση του περιεχομένου και των όρων της σύμβασης βάσει της οποίας επιθυμεί να δεσμευτεί, ελευθερία που αναγνωρίζεται άλλωστε ρητά και από το άρθρο 361ΑΚ (ΕφΑθ 147/2004, ΕΤρΑξΧρΔ 2004, 372 επ και ΝοΒ 2005, 289 επ. Αναλυτικά Καράκωστας (2004), 80, 94 επ και Δέλλιος (2005), 353 επ και Δίκαιο προστασίας καταναλωτών – Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ελληνική εναρμόνιση – Ερμηνεία – Νομολογία, τόμος Ι, Β Δούβλη-Α. Μπώλου, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008).

Δοθέντος ότι στο χώρο των τραπεζικών συναλλαγών η ανάγκη προστασίας της συμβατικής ισορροπίας και διασφάλισης της δικαιοπρακτικής αυτοδιάθεσης των αντισυμβαλλομένων των τραπεζών είναι ιδιαίτερα έκδηλη, λόγω της οικονομικής και οργανωτικής υπεροχής ή αλλιώς της εξουσιαστικής θέσης των τραπεζών, οι οποίες κατά κανόνα επιβάλλουν μονομερώς στους ασθενέστερους αντισυμβαλλομένους τους, στη βάση του «πάρε το ή άφησε το», την κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων με προδιατυπωμένους από τις ίδιες (ή από τρίτους για λογαριασμό τους) γενικούς όρους, βάσιμα υποστηρίζεται η άποψη ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 για τους ΓΟΣ εφαρμόζονται ευθέως ή κατ` αναλογία κατά τον έλεγχο των τραπεζικών ΓΟΣ και μάλιστα ανεξάρτητα από το εάν ο πελάτης συναλλάσσεται με την τράπεζα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή και της εμπορικής του ιδιότητας, αρκεί να χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη συναλλαγή από ανισομέρεια σε βάρος της διαπραγματευτικής δύναμης του πελάτη της τράπεζας. 

Συνεπώς, εφόσον η προσυπογραφή του εν λόγω Όρου τέθηκε ως προαπαιτούμενη από την Τράπεζα για τη σύναψη της δανειακής συμβάσεως, στη συναλλακτική λογική του «πάρ’ το ή άφησέ το», δίχως καν την –έστω και αντισυνταγματική (κατά το ευθέως ανάλογο περί της επιλογής θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες) δυνατότητα επιλογής και συναινέσεως του δανειολήπτη περί επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, καθιστά ήδη τον όρο παράνομο, άλλως άκυρο ως καταχρηστικό και ως τέτοιος θα πρέπει να αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου (έτσι και ΕφΑθ 147/2004, ΝοΒ 2005, σελ 289 επ).

Ακολουθεί η προσέγγιση του καθηγητή, Σπ. Ψυχομάνη επί των θεμάτων που ανακύπτουν από την λειτουργία της Τειρεσίας ΑΕ σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και το τραπεζικό απόρρητο.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

ΜονΠρωτΑθ 11210/2013: Απορρίπτεται αίτημα για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

Με την εν λόγω απόφαση σταθμίζεται τόσο η προηγούμενη αίτηση του δανειολήπτη για την εξακολούθηση των καταβολών με μηνιαία δόση, μικρότερη της συμβατικά συμφωνημένης αλλά και το γεγονός ότι η αιτούσα-τράπεζα χορήγησε εξ αρχής το δάνειο δίχως εμπράγματη εξασφάλιση. 

Το Δικαστήριο απορρίπτει περαιτέρω τον ισχυρισμό περί καταδολιευτικών μεταβιβάσεων, λόγω του ότι η μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων παρίστατο ως η μόνη επωφελής πράξη αξιοποίησής τους.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης 

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Η Ελλάδα, τελικώς, πεθαίνει. Οι τράπεζες θα ζήσουν, όμως, όπως και να έχει...


Στην εγκύκλιο που έχει στείλει ο κύριος Στουρνάρας και η κυβέρνηση του σε όλα τα υπουργεία πριν την σύνταξη του κρατικού προϋπολογισμού έβαλε ανώτατο πλαφόν δαπανών ανά υπουργείο.

Εκείνο όμως που έχει μεγάλη αξία και πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός πως το υπουργείο οικονομικών θα διαθέσει δαπάνη ύψους 110.000.000 ευρώ για έξοδα εκταμίευσης δανείου του μηχανισμού στήριξης των τραπεζών EFSF.

Αναρωτιέται λοιπόν ο Ελληνικός λαός την ώρα που ο κύριος Στουρνάρας κόβει δαπάνες από τα νοσοκομεία σχολεία δημόσιες υπηρεσίες κόβει μισθούς και συντάξεις διαθέτει αυτό το τεράστιο ποσό για μεσιτείες που αφορούν την επιβίωση των τραπεζιτών; Δείτε το...Από τα 98 δις ευρώ που σε χρεώσανε Ελληνικέ λαέ τα 48 δις πήγανε στις τράπεζες!

Δώσανε 49 δις ευρω για να στηρίξουν τις τράπεζες και θα τις πουλήσουν με 17 δις!!!
Τέτοια δημιουργική πολιτική κύριε Στουρνάρα να μας πείτε σε ποιο πανεπιστήμιο την μάθατε!
Κάνατε τις τράπεζες βιώσιμες και ο Ελληνικός λαός πεθαίνει και αυτοκτονεί!

Μάντεψε επίσης ποιος θα πληρώσει το χρέος από την έκδοση ομολόγων που είχε δώσει η κυβέρνηση Καραμανλη προς της τράπεζες. Μα φυσικά εσύ...Πολλοί θα αναρωτηθούν ποιος είναι τελικά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης περί μισθών και συντάξεων για το 2014, ας δουν τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών προς όλα τα αρμόδια υπουργεία. Και επείδη τον τελευταίο καιρό ακούμε από κυβερνητικά χείλη πως δεν θα υπάρξουν άλλες περικοπές προφανώς ξέχασαν τον εφαρμοστικό νόμο που ψήφισαν και προβλέπει μειώσεις έως το 2016!Τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια τι σε περιμένει Ελληνικέ λαέ. 2,3 δις επιπλεον άμεσους φόρους και 2,8 δις από περιστολή δαπανών σε μισθούς συντάξεις και υγειονομική περιθαλψη αυτό είναι το κοκτέιλ που μας ετοιμαζει η κυβερνηση σαμαραΗ υποκρισία της πολιτικής δεν έχει τελειωμό και επειδή κάποιοι μας μιλούσαν για απολύσεις μόνο επιορκών δημοσίων υπαλλήλων δείτε τι λέει η έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής για το δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος το οποίο το υπογράψανε από το 2010 και στο οποίο προβλέπεται η απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015!Και επειδή ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση του μας είπαν πως το 2014 η χώρα θα βγει στις αγορές ας δούμε λοιπόν τι λέει το προσχέδιο του τακτικού προύπολογισμού.Ερωτηματικό επίσης παραμένει το πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει, καθώς η κυβέρνηση το τοποθετεί στα 600 εκατ., η τρόικα το ανεβάζει στα 2-3 δις ευρώ και τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες να «κλειδώσει» κοντά στο 1 δις .

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Στο 68ο Δελτίο του Δημόσιου Χρέους όπως αυτό εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά το χρέος μέχρι το τέλος του 2012 προσέξτε στη 2η σελίδα, το χρέος που γράφει:  Λίγο περισσότερα από 305 δις ευρώ. Εδώ όμως έχει γίνει μια μεγάλη... λαμογιά: Κοιτάξτε στην δεύτερη στήλη που αναγράφει: «Ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά εσωτερικού. Στις 30/9/2012 το ποσό ήταν 113, 904 δις ευρώ και ξαφνικά τον Δεκέμβριο πέφτει στα 81,67 δις ευρώ!Τεχνητή-πλασματική μείωση- λογιστικό κόλπο, προκειμένου οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών να μην εγγράψουν το ποσό των 35 περίπου δις ευρώ από απλήρωτα ομόλογα τα οποία τα αντάλλαξαν.(http://www.minfin.gr/pdf/Δελτίο68Ν.pdf)Εξαφάνισαν δηλαδή το ποσό αυτό των 35 δις το οποίο όμως εκ των πραγμάτων θα αναγκαστούν να το εγγράψουν στο χρέος μέσα στους επόμενους μήνες όπως και έκαναν τον Ιούνιο δείτε το (http://www.minfin.gr/pdf/Δελτίο_Νο70.pdf): 


Η λογιστική αυτή απάτη έγινε σκοπίμως, εξαιτίας των 35 δις ευρώ που έλαβε η κυβέρνηση ως δάνειο από τους δανειστές τον περασμένο Δεκέμβριο και το οποίο χρησιμοποίησε για την περιβόητη ανακεφαλαίωση των Τραπεζών! 

Δεν ήθελαν λοιπόν να εμφανίσουν τα επιπλέον 35 δις ευρώ, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν πλαστή εικόνα για την οικονομία της χώρας. Αυτό μπορεί να το συμπεράνει κανείς, κάνοντας με μια εύλογη ερώτηση: 

Πώς είναι δυνατόν το χρέος από τον Ιούνιο του 2012 που ήταν 303 δις ευρώ να εμφανίζει αύξηση μόνον 2,5 (περίπου) δις μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν μάλιστα τον τελευταίο μήνα του 2012 λάβαμε δάνειο 35 δις ευρώ; Πήραμε δάνειο 35 δις ευρώ και το χρέος παρέμεινε στάσιμο; 

Η απάντηση είναι απλή: Η κυβέρνηση αντάλλαξε ομόλογα (ίσης περίπου αξίας με το δάνειο που πήρε) για να ισοσκελίσει τη διαφορά.


Συνεπώς, στα 305 δις ευρώ πρέπει να προσθέσουμε και τα 35 δις ευρώ του νέου δανείου Δεκεμβρίου, ώστε να είμαστε ακριβείς.


Άρα 305+35=340 δις ευρώ. Εάν σε αυτά τα 340 δις προσθέσουμε και τα 140 δις ευρώ από το δεύτερο πακέτο δανείου που πήγε στις Τράπεζες και το οποίο πήγε όλο στα ταμεία των Τραπεζών χωρίς να περάσει ούτε ένα ευρώ στην πραγματική οικονομία, τότε έχουμε: 340+140= 480 δις ευρώ.

Κρατήστε τα 480 δις ευρώ γιατί δεν τελειώσουμε, έχουμε συνέχεια. 

Για δείτε το Νο 65 Δελτίο Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/pdf/Δελτίο_Νο65.pdf): Τον Μάρτιο του 2012 το χρέος ήταν 280 (περίπου) δις ευρώ, για να εκτοξευτεί στα 303 (περίπου) δις ευρώ. Αυτή η απότομη εκτόξευση των 23 δις ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο, οφειλόταν στα 23 από τα 93 δις ευρώ που είχαν λάβει οι Τράπεζες ως δάνειο, προκειμένου να το διαθέσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε καταναλωτικά δάνεια.

Ως συνήθως, οι Τράπεζες δεν έδωσαν πάλι φράγκο αλλά το χρέος πέρασε όλο στις πλάτες του λαού. Άρα έχουμε 93-23=70 δις ευρώ. Και ο τελικός λογαριασμός χρέους, είναι: Τα 480 δις ευρώ που κρατήσαμε + 70= 550 δις ευρώ!!!


Ο Στουρνάρας συνεπώς είπε την αλήθεια, έστω και αν του ξέφυγε και μας φορτώνει τα 233 δις που είχαν πάρει οι τραπεζίτες μέχρι τον Απρίλιο του 2012!!!

Οπότε έχουμε Δημόσιο Χρέος 303 δις + 247 δις οι Τραπεζίτες = 550 δις. που ΕΧΟΥΜΕ(;;) πάρει!

 

Αυτά και άλλα πολλά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που μπορείτε να το βρείτε παρακάτω:
Άλλο νομιμοποίηση κι άλλο Δικαιοσύνη

Εύχομαι, να μην βρεθεί κανείς κύριος ή/και κυρία Δικαστής στη θέση να πρέπει να αποκρούσει Διαταγή Πληρωμής τράπεζας που θα έχει εκδοθεί σε βάρος του/της, μετά επιταγής προς εκτέλεση.

Διότι τότε, θα προτείνω την αοριστία όλων των ισχυρισμών της ανακοπής, λόγω μη αναφοράς των ειδικότερων κονδυλίων. 

Και θα το κάνω με την ίδια θέρμη και συνέπεια, που το κάνουν οι δικαστικές αποφάσεις, που πέφτουν κατά καιρούς στην αντίληψή μου.

Και θα το κάνω συνειδητά, προκειμένου για την απόρριψη της ανακοπής και την εκκίνηση της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού σε βάρος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του καθ' ου η Διαταγή.

Βλέπετε, αυτό το αποφευκτικό, δήθεν δικονομικό, πρόσχημα με το οποίο καθιερώθηκε στη χώρα η οιονεί αρνησιδικία, ένεκα "αοριστίας", και ήδη χρησιμοποιείται σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών, είναι απολύτως ανώδυνο όταν αφορά τον ανώνυμο, τον τρίτο, τον εκάστοτε πολίτη.

Αλλά είναι απολύτως επώδυνο, όταν θα το βιώσει ο κάθε δικάζοντας, ως αποδεικτική δυσχέρεια των ισχυρισμών του.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι, μόνο αν καταστεί βιωματική εμπειρία η θέση στην οποία έχει περιέλθει κάθε βαλλόμενος δανειολήπτης, του οποίου η οφειλή προσαυξήθηκε παράνομα δυνάμει παράνομων, άλλως άκυρων ως καταχρηστικών ΓΟΣ, τότε θα αρχίσει να αποδίδεται δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.

Μέχρι τότε, η Δικαιοσύνη φαίνεται να δρα και εν τέλει, να είναι ο νομιμοποιητικός μηχανισμός της απόλυτης τραπεζικής παρανομίας.

Βέβαια, θα μου πείτε ότι Διαταγή Πληρωμής σε βάρος Δικαστή βγαίνει από σπάνια ως ποτέ. 
Αληθές είναι αυτό. 

Αλλά οι καιροί άλλαξαν και αλλάζουν μέρα με τη μέρα...

Και οι απογραφές έγιναν κανονικά, ωσάν να πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους, και οι σημαίες των "αγώνων" υπεστάλησαν, και οι πρώτες (μεγάλες, ομολογουμένως) μειώσεις ήδη έγιναν, και οι τράπεζες έχουν ξεμείνει από ρευστό (παρά την ανακεφαλαιοποίηση, με αποτέλεσμα να ελλείπει το στοιχείο της μέχρι πρότινος "ευελιξίας" έναντι πάντων, και ο νοών νοείτω...) και στο προσεχές μέλλον κανείς δεν εγγυάται, ότι οι αποδοχές θα παραμείνουν στα ύψη που είναι τώρα.

Ίσως, πάλι, να μου πείτε, ότι "κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει".
Πάντα, όμως, είχα την απορία, αν οι Ειρηνοδίκες και οι Πρωτοδίκες μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια συνομοταξία "κοράκων" με τους Εφέτες ή/και τους Αρεοπαγίτες. Και έχω βάσιμες υποψίες, ότι δεν υπάρχει ταυτότητα της συνομοταξίας. Μένει μόνο να αποδειχτεί στο εγγύς και απώτερο, πλην όμως αναπόφευκτο μέλλον...

Βλέπετε, η πραγματική διαφορά ανάμεσα στην ασφάλεια του σήμερα και την ανασφάλεια του αύριο είναι άλλη μια πολιτική απόφαση, ή αν το θέλετε διαφορετικά, άλλη μια τροϊκανή επιταγή/υπόδειξη/διαταγή. 

Και, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα, τρόικα θα έχουμε έως το 2040, σύμφωνα με τα Μνημόνια...
Τρόικα από κάθε άποψη και σε κάθε επίπεδο...

Όταν, λοιπόν η λαίλαπα της οικονομικής κατάρρευσης θα συμπαρασύρει κυριολεκτικά τους πάντες, τότε, ως ηθική μου δικαίωση, εκτιμώ, ότι θα ακούγεται, από τα στόματα και τα γραπτά των συνταγματικώς ταχθέντων στην υπηρεσία της εξουσίας της Δικαιοσύνης, με σαφήνεια και ένταση, ο υπότιτλος τούτου του ιστολογίου που λέει επί λέξει: "Φοβάμαι μόνο τον αδιάβαστο, άτολμο και ευνουχισμένο Δικαστή, που δεν απονέμει Δικαιοσύνη αλλά διεκπεραιώνει εισπρακτικούς σκοπούς του Ελληνικού Δημοσίου και των τραπεζών..."

Μέχρι τότε, θα περιμένω, θα επιμένω και θα υπομένω, όπως όλοι.
Και όταν θα έρθει η ώρα θα ευχηθώ, καλά ξυπνητούρια.

Και μη μου πείτε ότι δεν ξέρατε...
Αφενός, θα επικαλούμαι τη νομολογία Σας!
Και αφετέρου, ο ισχυρισμός περί παράνομων, άλλως άκυρων ως καταχρηστικών ΓΟΣ, ήδη απορρίπτεται, λόγω, αφενός της γνώσης περί τα νομικά και αφετέρου...λόγω αοριστίας.

Καληνύχτα Σας...

de jure app