Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΜονΠρωτΚορίνθου 341/2015: Τελεσίδικη ελευθέρωση του εγγυητή κατ' άρθρο 862ΑΚ

Με την 341/2015 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, δικάζοντας ως Εφετείο, απέρριψε την έφεση της τράπεζας και δέχτηκε τελεσιδίκως την ανακοπή με την οποία προβλήθηκε ως λόγος ακύρωσης της πληγείσας Διαταγής Πληρωμής, η ένσταση ελευθερώσεως του εγγυητή, κατά το άρθρο 862ΑΚ, λόγω βαρείας αμέλειας της τράπεζας κατά τη χορήγηση του δανείου.

Με την απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη η υπ' αριθμ 173/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος η οποία και πρωτοδίκως είχε δεχτεί την ανακοπή και είχε ακυρώσει την Διαταγή Πληρωμής, λόγω παραβίασης της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού από την τράπεζα κατά τη χορήγηση του δανείου.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης για μελέτη και για όποιον θέλει να το κατεβάσει είναι διαθέσιμο ΕΔΩ


Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΜονΠρωτΘεσσ 6211/2015: Όταν ένας Δικαστής επιλέγει να εκτεθεί για να νομιμοποιήσει την παρανομία...

Μελετούσα (ως συνήθως) την νέα έκδοση νομικού περιοδικού, όταν εντόπισα την απόφαση αυτή. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον το εντός κόκκινου πλαισίου σημείο αυτής, όπως φαίνεται στην παρακάτω δεύτερη εικόνα
Εικόνα 1: Ο αριθμός της απόφασης και το Δικαστήριο. Αποκρύπτονται τα ονόματα των παραγόντων της δίκης για λόγους σεβασμού και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. 

Εικόνα 2: Το επίμαχο σημείο ενδιαφέροντος


Μόλις διάβασα την αιτιολογία, ότι δήθεν ο εκδόσας την Διαταγή Πληρωμής Δικαστής δεν υπέχει της υποχρέωσης να ερευνήσει αυτεπάγγελτα τον ενδεχομένως καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας περιεχόμενης σε δανειακή σύμβαση που κατήρτισε προμηθευτής με καταναλωτή, ανέτρεξα αμέσως σε μια άγνωστη νομική τοποθεσία.Έκανα μια έρευνα στις δημοσιευμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου (ΔΕΕ) και βρήκα την παρακάτω απόφαση 
Εικόνα 3: Η αρχή της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εικόνα 4: Το σκεπτικό της απόφασης που μας ενδιαφέρει

Εικόνα 5: Το διατακτικό της απόφασης του ΔΕΕ

Την παραπάνω απόφαση του ΔΕΕ, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκδόσας Δικαστής που εκδίδει διαταγή Πληρωμής, ΟΦΕΙΛΕΙ να λάβει υπόψη του τις καταχρηστικότητες των Όρων δανειακής σύμβασης που συνάπτει καταναλωτής με προμηθευτή, ακόμα και στη διαδικασία της έκδοσης Διαταγής Πληρωμής.

Οι δε αποφάσεις του ΔΕΕ, ως αποφάσεις που προκύπτουν από το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πολλαπλώς νομολογηθεί από τον Άρειο Πάγο, ότι είναι δεσμευτικές για τα Δικαστήρια των κρατών-μελών της Ένωσης, αφού, άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εφόσον εισάγει διατάξεις αμέσου εφαρμογής, υπερέχει ακόμα και των αντίθετων διατάξεων του εθνικού δικαίου, επί τη βάσει της αρχής της υπεροχής και το άρθρο 28 παρ 2 του Συντάγματος.

Προφανώς, όμως, με την σχολιαζόμενη εγχώρια απόφαση, ο δικάσας την ανακοπή Δικαστής, έσπευσε να νομιμοποιήσει το σύστημα που έφερε την Ελλάδα στην τωρινή της κατάντια και καταρρέει τα τελευταία 5 χρόνια, συμπαρασύροντας ολόκληρη τη χώρα σε μια κρίση δίχως τέλος. 

Έσπευσε να διασώσει τα οιονεί δικονομικά τραπεζικά προνόμια, που θέλουν οι τράπεζες να έχουν (σχεδόν) πάντα δίκιο. Καταλήγει να είναι σχεδόν αδιάφορη οποιαδήποτε άλλη νομική προσέγγιση, από όπου κι αν προέρχεται.

Γιατί, τελικά, η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη μόνο τόσο, όσο επιτρέπουν και επιθυμούν οι τράπεζες. Αλλά από εκείνο το σημείο, που αρχίζουν και θίγονται τραπεζικά κεκτημένα και επέκεινα η Ελλάδα ανήκει στον φυσικό της ιδιοκτήτη: Τις τράπεζες.

Κρίμα.
Πολύ κρίμα...

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ειρ. Κορίνθου 815/2015: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής λόγω εκτοκισμού επί έτους 360 ημερών

Με την υπ' αριθμ 815/2013 απόφασή της η κα Ειρηνοδίκης ακύρωσε Διαταγή Πληρωμής, λόγω εκτοκισμού της απαίτησης επί έτους 360 ημερών.

Σχόλιο: Με την εν λόγω απόφαση κρίνεται ότι έμπορος (λήπτης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό) φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 13/2015 ΟλΑΠ. Ως εκ τούτου, ο εκτοκισμός της πίστωσης με χρονική βάση υπολογισμού το έτος των 360 ημερών, διαμορφώνει μη νόμιμα κονδύλια τόκων και συνεπώς, ενόψει της βασιμότητας της ανακοπής (633 ΚΠολΔ) ακυρώνεται η Διαταγή Πληρωμής. 

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης για μελέτη και για όποιον θέλει να το κατεβάσει είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

Ειρ.Κορίνθου 817/2015: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας επιτοκίου

Με την υπ' αριθμ 817/2015 απόφασή της η κα Ειρηνοδίκης Κορίνθου, ακύρωσε Διαταγή Πληρωμής λόγω εφαρμογής καταχρηστικών συμβατικών επιτοκίων, τα οποία υπερέβησαν τα εξωτραπεζικά επιτόκια.

Σχόλιο: Εδώ και δεκαετίες, ο πολιτικός βερμπαλισμός επικεντρώθηκε στο ερώτημα, εάν η Ελλάδα ανήκει στη Δύση ή εάν η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η ΕΤΠΘ, το 2004, όμορφα και ήσυχα, χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι, αποφάσισε ότι η Ελλάδα ανήκει στις τράπεζες.

Σύμφωνα με την 178/2004 απόφαση της ΕΤΠΘ της ΤτΕ, σύμφωνα με την οποία "...οι συναπτόμενες συμφωνίες τραπεζικών επιτοκίων, στις οποίες συνομολογείται επιτόκιο που τυχόν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο για τα εξωτραπεζικά επιτόκια ανώτατο όριο, δεν είναι αθέμιτες για το λόγο αυτό". 

Με την 178/2004 απόφασή της, η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων  (ΕΤΠΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, επεδίωξε να καταστρατηγηθεί, με την χρήση κανονιστικής διοικητικής πράξης και της διοικητικής ισχύος της Τράπεζας της Ελλάδας, το δεδικασμένο της 1219/2001 ΑΠ, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η χρήση επιτοκίων που υπερβαίνουν τα ανώτατα εξωτραπεζικά.

Το δεδικασμένο αυτό, κατά τη διάταξη του αρ. 10 του Ν. 2251/1994 θα έπρεπε να αναπτύσσει ισχύ έναντι πάντων.

Δηλαδή, ήρθε η ανώτατη τραπεζική αρχή της χώρας (η Τράπεζα της Ελλάδας), παραμέρισε (για να μην πω, έφτυσε) τη Δικαιοσύνη και της αποφάσεις της και αποφάσισε, επί της ουσίας, πως, οι τράπεζες δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, ακόμα κι αν αυτές προέρχονται από τον Άρειο Πάγο και αναπτύσσουν ισχύ έναντι πάντων.

Η εν προκειμένω ερευνώμενη απόφαση, αποτελεί, τουλάχιστον, μια χαραμάδα ελπίδας. Τάσσει υπεράνω των τραπεζικών κανονιστικών πράξεων, την ισχύ του Νόμου και αποπειράται να διασώσει την διακεκορευμένη τιμή της τρίτης συνταγματικής εξουσίας, που με τόση σπουδή και έντονη νομιμοποιητική διάθεση εκποιούν ακόμα και οι ίδιοι οι λειτουργοί της, πάντοτε "στο όνομα του Ελληνικού λαού" και υπό το πρόσχημα δικονομικών ψευδοαιτιολογιών, σαν την αοριστία... 

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης για μελέτη και για όποιον θέλει να το κατεβάσει, θα το βρει ΕΔΩ

6310/2015 Μον.Πρωτ.Αθηνών: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης

Σε συνέχεια ανάρτησής μου σχετικά με την τιτλοποίηση απαιτήσεων προς την πάλαι ποτέ εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "ANAPTYXI APC LIMITED" οι καλοί συνάδελφοι, δικηγόροι Αθηνών, Φωτεινή Σπυρακοπούλου και Σωτήρης Χριστακόπουλος (Αραχώβης 49, Αθήνα, τηλ.: 210-3243629, κιν.: 6944-466445) μου έστειλαν την υπ' αριθμ 6310/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε Διαταγή Πληρωμής της τράπεζας, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησής της, αφού από τα έγγραφα, επί τη βάσει των οποίων ζητήθηκε και επετεύχθη η έκδοση της Διαταγής Πληρωμής, δεν αποδεικνύεται δικαιούχος της απαίτησης η αιτούσα τράπεζα. Τους ευχαριστώ για την ευγενική τους χειρονομία και τους εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα.

Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης για μελέτη, ενώ για όποιον θέλει να την κατεβάσει στον υπολογιστή του είναι διαθέσιμη από ΕΔΩ

de jure app