Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

8/2016 ΕιρΜεγαλόπολης: Ακύρωση ΔΠ λόγω αναφοράς εσφαλμένης αιτίας πληρωμής

Με την 8/2016 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης ακύρωσε την διαταγή πληρωμής, για το λόγο ότι, τόσο στην αίτηση όσο και στην ίδια την διαταγή πληρωμής, ως νόμιμη αιτία της απαίτησης της τράπεζας φερόταν να είναι υφιστάμενος αλληλόχρεος λογαριασμός, σύμφωνα με την ονοματοδοσία που επέλεξε η τράπεζα. Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε τέτοιος αλληλόχρεος λογαριασμός αλλά επρόκειτο περί κοινού δανεισμού μέσω τοκοχρεωλυτικού δανείου, αιτία η οποία ουδόλως μνημονεύτηκε, τόσο στην αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, όσο και στην ίδια την ανακοπείσα.
Εξάλλου, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, δεν είναι δυνατή η παράλληλη λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού και τοκοχρεωλυτικού δανείου, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιβαρύνονται οι δανειολήπτες από τον ανά τρίμηνο ανατοκισμό των εν καθυστερήσει τόκων, ο οποίος όμως δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σε τοκοχρεωλυτικά δάνεια (βλ το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998).

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης για μελέτη, ενώ για όποιον θέλει να το κατεβάσει είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf από ΕΔΩ
ΥΓ: Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους! 

de jure app