Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΕιρΑκράτας 9/2017: Η κατανομή του βάρους της απόδειξης στη δίκη της ανακοπής

Με την 9/2017 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Ακράτας ακύρωσε την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής λόγω παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75.

Ωστόσο, η απόφαση περιλαμβάνει μια εξαιρετική τεκμηρίωση αναφορικά με την κατανομή του βάρους της απόδειξης στη δίκη της ανακοπής. 

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, όχι μόνο δεν δέχτηκε την ένσταση αοριστίας, όπως την δέχονται αρκετές -ύποπτα συνεπείς στην αστοχία- αποφάσεις (ιδίως των Μονομελών Πρωτοδικείων), αλλά απεναντίας, εφαρμόζοντας ανόθευτες μείζονες προτάσεις του δικανικού συλλογισμού,  

α) ερμηνεύει τη λειτουργία της δικονομικής συμφωνία περί της αποδεικτικής ισχύος των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, ως ανταποδεικτική συμφωνία με τις εντεύθεν συνέπειες,

β) διατυπώνει το συμπέρασμα ότι το βάρος της απόδειξης των θετικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση ΔΠ το φέρει ο δανειστής και όχι ο εκάστοτε ανακόπτων,

γ) αναφέρει ότι η απαίτηση αναφοράς κονδυλίων συνιστά ανεπίτρεπτη κεκαλυμμένη αντιστροφή του βάρους της απόδειξης.
 
Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης για μελέτη, ενώ για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει ως νομολογιακή αναφορά, το αρχείο (σε μορφή pdf) είναι διαθέσιμο εδώ.

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Ένσταση αοριστίας και αναστολή εκτέλεσης, υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔΕΕ

Διάβασα την τελευταία δημοσίευση του κου Χρήστου Τριανταφυλλίδη στο ΔΕΕ, σχετικά με το ορισμένο των λόγων της ανακοπής σε υποθέσεις τραπεζικών δανείων σε ελβετικό φράγκο και ομολογώ, ότι δοκίμασα μια ευχάριστη έκπληξη από το ανάγνωσμα. Αυτή η έκπληξη αποτέλεσε και την αφορμή για αυτή την ανάρτηση.

Όπως ίσως είναι γνωστό (όπως, άλλωστε, με άλλο τρόπο, περιγράφω και στον υπότιτλο αυτού του ιστολογίου) υπάρχει μια μερίδα δικαζόντων, η οποία δικάζοντας με προσωπική θέση και βούληση νομιμοποίησης, εξακολουθεί να απορρίπτει ανακοπές και αγωγές καταναλωτών κατά τραπεζών υπό την παρωχημένη αιτιολογία της αοριστίας.

Κατ' αρχάς, συγκέντρωσα μια σειρά τέτοιων αποφάσεων, οι οποίες "βγάζουν μάτια" (και για το λόγο αυτό, θα τις σχολιάσω σύντομα, στην σχετική ενότητα αυτού του ιστολογίου, πιστεύοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις σε πρώτη φάση θα παράξουν άφθονο γέλιο).

Όμως, προτού φτάσω στο σχολιασμό των αποφάσεων αυτών (ο σχολιασμός είναι μόνο το πρώτο βήμα, άλλωστε...) αποφάσισα να εκθέσω τη νομική αβασιμότητα (κοινώς, την παρανομία), όλης αυτής της ύποπτα επίμονης μερίδας της Ελληνικής νομολογίας, που εφηύρε το κατασκεύασμα της αοριστίας, χάρη στην οποία Ελληνική δικαιοσύνη, πολιτεία και τράπεζες, συμπορεύονται, πλήσμονες υποκρισίας και αστικού καθωσπρεπισμού.

Για το λόγο αυτό, είχα δυο δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα ήταν να συγκεντρώσω το σύνολο των αποφάσεων των Ελληνικών δικαστηρίων για να τεκμηριώσω τις απόψεις μου. Όμως, στην Ελληνική νομολογία, για κάθε απόφαση, υπάρχει και μια αντίθετη, κατά τρόπο που αναλώνεται όχι μόνο η αξιοπιστία ανθρώπων και θεσμών αλλά καταλήγει να αναιρείται η ίδια η έννοια της επιστημονικότητας του Δικαίου.

Έτσι, κατέφυγα στη δεύτερη δυνατότητα. Αυτή η δυνατότητα ήταν να θεμελιώσω όλους μου τους ισχυρισμούς αποκλειστικά σε νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ως αυθεντική ερμηνεία του Κοινοτικού Δικαίου, είναι δεσμευτική και για τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Με αυτό το ιστορικό προέκυψε το παρακάτω κείμενο, στο οποίο -θεωρώ ότι- κονιορτοποιείται η ένσταση της αοριστίας και αποδεικνύεται, ότι τα Ελληνικά δικαστήρια δικάζουν και εκδίδουν παράνομες αποφάσεις, όταν απορρίπτουν ένδικο βοήθημα καταναλωτή σε βάρος προμηθευτή, υπό το ψευδεπίγραφο πρόσχημα της αοριστίας.

Στην πορεία της έρευνας αυτής βέβαια προέκυψε και επιπλέον το εξής: Ότι η κατάργηση του 938 ΚΠολΔ, με την οποία ήταν δυνατό να διαταχθεί αναστολή εκτελέσεως σε διαδικασία εκτέλεσης, κατά τον τρόπο με τον οποίο έγινε, δηλαδή αδιάκριτα και δίχως να παρέχει δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης, σε διαδικασία εκτέλεσης που κινείται μετά από εκτελεστό τίτλο που απέκτησε προμηθευτής σε βάρος καταναλωτή, ερειζόμενο σε σύμβαση περιέχουσα άκυρους ως καταχρηστικούς ΓΟΣ, δημιουργεί αντίθετο με το Κοινοτικό Δίκαιο κενό και καθιστά παράνομη την εξ αυτής της αιτίας αδυναμία αναστολής εκτέλεσης. Έτσι, αναλύθηκε και το ζήτημα αυτό, με την θεμελίωσή του να γίνεται αποκλειστικά σε αποφάσεις του ΔΕΕ.

Για όλα τα παραπάνω συμπεριλήφθηε κι ένα αίτημα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ. Αφορμή για το συγκεκριμένο αίτημα ήταν ότι όλο αυτό τον καιρό που διάβαζα αποφάσεις και έγραφα αυτό το κείμενο, ανακάλυψα πόσα προδικαστικά ερωτήματα έχουν απευθύνει τα Ελληνικά δικαστήρια στο ΔΕΕ, αναφορικά με τα θέματα αυτά. Να σας πω πόσα είναι;

ΚΑΝΕΝΑ.  

Φαίνεται ότι εξωθεσμικοί παράγοντες δημιούργησαν το στεγανό που φέρει τον θεσμικό τίτλο "Ελληνική δικαιοσύνη" και είναι καιρός, αυτά τα στεγανά να σπάσουν, προς όφελος και μιας δικαιοδοτικής ενοποίησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση του κειμένου είναι προφανώς ελεύθερη αλλά ο γράφων προτείνει τη συμπερίληψή του σε ανακοπές, στις οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλής η αοριστία. Εννοείται ότι το κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διαδικασίες αγωγών (αρνητικών αναγνωριστικών, καταψηφιστικών ή αγωγών κακοδικίας) ή ακόμα και μηνύσεων (κατά την άποψή μου, εφόσον το κείμενο αυτό έχει περιληφθεί σε ένδικο βοήθημα, τυχόν μεταγενέστερη παράνομη απόφαση παρέχει δυνατότητα έρευνας της τυχόν τελεσθείσας παράβασης καθήκοντος...).

Κάθε εμπλουτισμός ή διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη.
Για όποιον χρειάζεται το κείμενο (σε επεξεργάσιμη μορφή word) μπορεί να το κατεβάσει από ΕΔΩ, ενώ ακολουθεί προεπισκόπηση για τη μελέτη του.


Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση ΔΕΕ C-110/14: Καταναλωτής ακόμα και ο δικηγόρος έναντι της τράπεζας

Με την εν λόγω απόφασή του το ΔΕΕ διατυπώνει μια σειρά από σκέψεις, σχετικά με την συνάφεια που μπορεί να έχει ένα υψηλό γνωστικό επίπεδο του πελάτη τράπεζας, όπως πχ το γνωστικό επίπεδο ενός δικηγόρου, όταν αυτός απευθύνεται σε τράπεζα, προκειμένου να δανειοδοτηθεί. 

Από την εν λόγω απόφαση κράτησα ιδίως, τις σκέψεις 21, 22 και 23 σύμφωνα με τις οποίες

21   Η έννοια του «καταναλωτή», κατά το άρθρο 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 93/13, έχει, όπως τόνισε ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 28 έως 33 των προτάσεών του, αντικειμενικό χαρακτήρα και δεν εξαρτάται από τις συγκεκριμένες γνώσεις που ενδέχεται να έχει το οικείο πρόσωπο, ούτε από τις πληροφορίες που αυτό πράγματι διαθέτει.
22    Ο εθνικός δικαστής ο οποίος επιλαμβάνεται διαφοράς αφορώσας σύμβαση που ενδέχεται να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής υποχρεούται να εξακριβώσει, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων και, ιδίως, τους όρους της συμβάσεως αυτής, κατά πόσον ο δανειολήπτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως «καταναλωτής» κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, σκέψη 48).
23    Για τον σκοπό αυτό, ο εθνικός δικαστής πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της προκειμένης περιπτώσεως και, κυρίως, τη φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της εξεταζόμενης συμβάσεως, που δύνανται να αποδείξουν για ποιό σκοπό αποκτάται το αγαθό ή παρέχεται η υπηρεσία.


Η έννοια του καταναλωτή λοιπόν έχει αντικειμενικό χαρακτήρα. 

Δεν έχει υποκειμενικό. Δεν εξαρτάται από γνώσεις που ενδέχεται να έχει συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε καν από τις πληροφορίες που αυτό διαθέτει. Δεν το λέω εγώ. Το ΔΕΕ το λέει...

Ο εθνικός δικαστής οφείλει να εξακριβώσει εάν ο εκάστοτε δανειολήπτης φέρει την καταναλωτική ιδιότητα, λαμβάνοντας υπόψη του τους όρους της συμβάσεως.
Επίσης, δεν το λέω εγώ. Το ΔΕΕ το λέει...

Αντίθετα και απέναντι στις παραπάνω εύλογες, είναι η αλήθεια διατυπώσεις, υπάρχει, ως συνήθως, μια πρόθυμη μερίδα Ελλήνων δικαστών, οι οποίοι στις αποφάσεις τους περιλαμβάνουν αξιολογικές κρίσεις του στυλ 
"...ο τάδε  είναι έμπορος με γνώση της αγοράς και συναλλακτική εμπειρία..." ή 
"ο τάδε έχει σπουδάσει καλιγωτής στο τμήμα καλιγώματος ψύλλων του πανεπιστημίου της Κάτω Ραχούλας κι ως εκ τούτου έχει το γνωσιακό υπόβαθρο να αντιληφθεί τους όρους της σύμβασης που υπέγραφε...". 

Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η μερίδα των πρόθυμων δικαστών, στην ουσία εκτίθεται, κάθε μέρα που περνάει, ολοένα και περισσότερο. 

Είναι σαν να τους έχει βάλει στο στόχαστρό του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρόθεση να αποδομήσει κάθε διαπίστωση και κάθε παραδοχή τέτοιου είδους και περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνεται στις ύποπτα άστοχες νομιμοποιητικές τους αποφάσεις.

Όπως και να έχει, κάθε απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σε συνδυασμό με τις κατά περίπτωση αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από διάφορα δικαστήρια της χώρας, γεννά αποζημιωτικά δικαιώματα κάποιου πολίτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, χάρη σε αδικοπραξία Ελληνικού δικαστηρίου.

Άψογα. Προκειμένου να διασωθούν τραπεζικές απαιτήσεις αμφισβητούμενης νομιμότητας, επιλέγεται η οδός της νομιμοποίησής τους, ένεκα της οποίας θα καταλήξουν οι εν λόγω απαιτήσεις να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και να πολλαπλασιάζουν το χρέος της χώρας.

Για να διασωθούν οι τράπεζες. 
Οι οποίες από την αρχή της κρίσης επιδοτήθηκαν πολλαπλώς από το Ελληνικό Δημόσιο ήτοι έλαβαν ανακεφαλαιοποιήσεις άνω των 80 δις €. Το σύνολο των Ελληνικών τραπεζών έλαβαν κρατικές ενισχύσεις μέσω παροχής ρευστότητας και εγγυήσεων του Ελληνικού δημοσίου, ύψους τουλάχιστον, 175 δις ευρώ. 

Οι οποίες έλαβαν και σημαντική οικονομική ενίσχυση με την μορφή της ανακεφαλαιοποιησης το 2012, ύψους 40 δις ευρώ βάσει δανείων που έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο και τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. 

Οι οποίες ενισχύθηκαν στο παρελθόν με τους ν 3845/2010 (ΦΕΚ 65/06-05-2010,) ν 3872/2010 (ΦΕΚ 148/03-09-2010) ν 3965/2011(ΦΕΚ 113/18-11-2011) ν 4031/2011 (ΦΕΚ 256/09-12-2011) ν 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-03-2012) και ΠΝΠ (ΦΕΚ 203Α/14.09.2011).

Οι οποίες ενισχύθηκαν με την παροχή ρευστότητας από την προσφυγή τους στο Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ήτοι του λεγόμενου «Emergency Liquidity Assistance (ELA)» συνολική παροχή ρευστότητας 90 δις ευρώ. 

Οι οποίες έλαβαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και από την προσφυγή τους στο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), δια του Πυλώνα II συνολική παροχή ρευστότητας 85 δις ευρώ.

Και τώρα, με άστοχες αποφάσεις κάποιων πρόθυμων Ελλήνων δικαστών, θα ωφεληθούν εκ νέου, αφού αυτές, χάρη σε νομολογημένους ως δήθεν νόμιμους εκτελεστούς τίτλους (βλ Διαταγές Πληρωμών) θα εισπράξουν ακόμα και με αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας των δανειοληπτών, το επιτασσόμενο κεφάλαιο, αλλά τελικά, το Ελληνικό Δημόσιο πιθανότατα θα κληθεί ξανά, να πληρώσει το μάρμαρο, ακόμα κι αν χρειαστεί προσφυγή των δανειοληπτών στο ΕΔΑΔ...

Τελικά, η παρακμή μιας χώρας φαίνεται πρώτιστα από την παρακμή της δικαιοσύνης της...
Πώς αντέχετε τόση κατάντια;

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Nέες αποφάσεις του ΔΕΕ

Η πρώτη απόφαση αφορά το δεδικασμένο από Συλλογικές Αγωγές (αγωγές παραλείψεως) και τον τρόπο με τον οποίο, το δεδικασμένο αυτό επεκτείνεται ακόμα και σε προμηθευτή, ο οποίος δεν συμμετείχε ως διάδικος στην αρχική δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της Συλλογικής Αγωγής, εφόσον ο τελευταίος χρησιμοποιεί ΓΟΣ που επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα με τον κριθέντα άκυρο ως καταχρηστικό.

Το σημαντικότερο στοιχείο της απόφασης δεν είναι ότι επαναλαμβάνει τις διατάξεις του αρ 10 του Ν. 2251/1994 αλλά ότι ως ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την επέκταση του δεδικασμένου, τάσσει 
ότι ο επαγγελματίας αυτός έχει το δικαίωμα ασκήσεως πραγματικής προσφυγής, τόσο κατά της αποφάσεως περί διαπιστώσεως της ισοδυναμίας των υπό σύγκριση ρητρών, η οποία έγκειται στο κατά πόσον, λαμβανομένων υπόψη όλων των ειδικών περιστάσεων κάθε υποθέσεως, οι ρήτρες αυτές είναι ουσιαστικώς πανομοιότυπες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγουν εις βάρος των καταναλωτών
Οπότε, υπό το πρίσμα αυτό, νόμω αβάσιμη και αντισυνταγματική φαίνεται η σπουδή ελλήνων δικαστών να αναγνωρίζουν ότι δήθεν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής και επίκλησης του δεδικασμένου, καθώς δεν υπάρχει δήθεν ταυτότητα της ιστορικής και νομικής αιτίας μεταξύ της δίκης που κρίθηκε και της επίδικης, κάθε φορά υπόθεσης. 

Κάποια ελληνικά δικαστήρια, κατά προσφιλή τους μέθοδο, υπολαμβάνουν ψευδή μείζονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, αφού αγνοούν τους ειδικούς δικονομικούς κανόνες της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ (η οποία συνιστά αναγκαστικό δίκαιο, βλ σκέψη 29 της παραπάνω απόφασης) και την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, παραβιάζουν και την ΟλΑΠ 16/2013 και καταλήγουν να εφαρμόζουν εσωτερικούς δικονομικούς κανόνες, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ανεφάρμοστοι εν προκειμένω, με σκοπό να ικανοποιήσουν με σπουδή τη διάσωση καταχρηστικών τραπεζικών απαιτήσεων.

Οι δικαστές αυτοί, αν και είχαν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους, παραβιάζουν τελικώς και τα δυο, δημιουργώντας αποζημιωτική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τις προϋποθέσεις της απόφασης C-168/15. Ενδεχόμενη αναγωγική ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθόσον εν προκειμένω, δεν μπορεί να γίνει λόγος περί ελαφράς αμέλειας...

Η δεύτερη απόφαση εκδόθηκε στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑568/14 έως C‑570/14. Σύμφωνα με αυτήν
Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση όπως η επίμαχη στις υποθέσεις των κύριων δικών, η οποία δεν επιτρέπει στον δικαστή, σε περίπτωση ασκήσεως ατομικής αγωγής από καταναλωτή με αίτημα την αναγνώριση του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας περιεχόμενης σε σύμβαση του τελευταίου με επαγγελματία, να διατάξει αυτεπαγγέλτως, για όσο χρόνο το κρίνει σκόπιμο, τη λήψη προσωρινών μέτρων εν αναμονή της έκδοσης τελεσίδικης απόφασης επί εκκρεμούς συλλογικής αγωγής με την οποία θα δοθεί λύση που θα ισχύσει και για την ατομική αγωγή, ακόμη και όταν τέτοια μέτρα είναι αναγκαία προς διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας της απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί σχετικά με την ύπαρξη των δικαιωμάτων τα οποία επικαλείται ο καταναλωτής βάσει της οδηγίας 93/13.

Υπό την παραπάνω παραδοχή, ομοίως με εσφαλμένες μείζονες προτάσεις του δικανικού συλλογισμού, κάποια ελληνικά δικαστήρια, αρέσκονται να εκδίδουν απορριπτικές αποφάσεις, ιδίως σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία ασκούν καταναλωτές-δανειολήπτες δανείων CHF εναντίον τραπεζών. Συνήθης αιτιολογία των αποφάσεων αυτών είναι ότι οι αιτήσεις των δανειοληπτών είναι απορριπτέες, είτε διότι δεν υπάρχει το κατεπείγον, είτε διότι με αυτές δήθεν διώκεται η πλήρης ικανοποίηση δικαιώματος.

Έτσι, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, που περιγράφτηκε παραπάνω, κάποια ελληνικά δικαστήρια, υπολαμβάνουν ψευδή μείζονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, αφού αγνοούν τους ειδικούς δικονομικούς κανόνες της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ (η οποία συνιστά αναγκαστικό δίκαιο, βλ σκέψη 23 της παραπάνω απόφασης) και την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, παραβιάζουν και την ΟλΑΠ 16/2013 και καταλήγουν να εφαρμόζουν εσωτερικούς δικονομικούς κανόνες, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ανεφάρμοστοι εν προκειμένω, με σκοπό να ικανοποιήσουν με σπουδή, τη διάσωση καταχρηστικών τραπεζικών απαιτήσεων.

Η μόνη διαφορά εν προκειμένω είναι η εξής: Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπόκεινται σε κανένα τακτικό ένδικο μέσο κι ως εκ τούτου, για αυτές, ήδη από την έκδοσή τους, πληροίται η απαίτηση της νομολογίας του ΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία, αποζημιωτική ευθύνη του κράτους μέλους μπορεί να ιδρυθεί εφόσον η απόφαση, εκ της φύσεώς της, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Έτσι, οι δικαστές αυτοί, αν και είχαν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους, παραβίασαν τελικώς και τα δυο, δημιούργησαν ήδη άμεση αποζημιωτική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, αφού στην ειδική αυτή περίπτωση, πληρούνται και οι προϋποθέσεις της απόφασης C-168/15, αλλά και εφόσον η καταχρηστικότητα των ΓΟΣ περί χορήγησης δανείων έχει ήδη κριθεί, έστω και σε πρώτο βαθμό με την 334/2016 ΠΠΑθΕνδεχόμενη αναγωγική ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθόσον εν προκειμένω, δεν μπορεί να γίνει λόγος περί ελαφράς αμέλειας...

de jure app