Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΕιρΜεγαλοπόλεως 10/2015: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 10/2015 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Μεγαλοπόλεως ακύρωσε την προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής, λόγω α) εκτοκισμού της απαίτησης επί έτους 360 ημερών, β) παράνομης μετακύλισης της εισφοράς του Ν. 128/1975, και γ) παράνομης κεφαλαιοποίησης και ανατοκισμού των προκυπτόντων από την εισφορά του Ν.128/1975 ποσών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο Ν. 2251/1994, ανεξαρτήτως του εάν ο αντισυμβαλλόμενος-συναλλασσόμενος με την τράπεζα, ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή όχι, αφού (απολύτως σωστά) δέχεται, ότι ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών και η απόδοση της ιδιότητας του καταναλωτή προϋποθέτει την διαπίστωση διαπραγματευτικής ανισομέρειας μεταξύ της τράπεζας και του εκάστοτε αντισυμβαλλομένου της.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης για μελέτη, ενώ για όποιον θέλει να κατεβάσει την απόφαση, αυτή είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

218/2014 Ειρην. Σικυώνος: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής και επιταγή προς εκτέλεση λόγω εσφαλμένης αιτίας πληρωμής

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 218/2014 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Σικυώνος έκανε δεκτή την ανακοπή και ακύρωσε την πληττόμενη Διαταγή Πληρωμής και την παρά πόδα αυτής επιταγή προς εκτέλεση, διότι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν προς χρήση και εξυπηρέτηση της ένδικης πίστωσης, δεν προκύπτει ότι ήταν αλληλόχρεοι. Μη παραδεκτή η σώρευση απαιτήσεων που προέρχονται από διαφορετικά τραπεζικά προϊόντα, διαφορετικού σκοπού και λειτουργίας με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των ανακοπτόντων με πρόσθετους τόκους, ένεκα του τρίμηνου ανατοκισμού που ισχύει στις συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού.

Για όποιον θέλει να την κατεβάσει η απόφαση είναι διαθέσιμη από ΕΔΩ και ακολουθεί το αναρτημένο αντίγραφο για ανάγνωση

219/2014 Ειρην. Σικυώνος: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής και επιταγή προς εκτέλεση λόγω ελλείψεως εγγράφου τύπου

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 219/2014 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Σικυώνος έκανε δεκτή την ανακοπή και ακύρωσε την πληττόμενη Διαταγή Πληρωμής και την παρά πόδα αυτής επιταγή προς εκτέλεση, διότι δεν υφίστατο ο έγγραφος τύπος της δανειακής συμβάσεως, ο οποίος είναι απαραίτητος για την έκδοση νόμιμης διαταγής πληρωμής. Απορρίπτεται δε ο ισχυρισμός της τράπεζας περί καταχρηστικότητας του σχετικού λόγου ανακοπής.

Για όποιον θέλει να την κατεβάσει, η απόφαση είναι διαθέσιμη από ΕΔΩ και ακολουθεί το αναρτημένο αντίγραφο για ανάγνωση.

de jure app