Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΕιρΜεγαλοπόλεως 10/2015: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 10/2015 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Μεγαλοπόλεως ακύρωσε την προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής, λόγω α) εκτοκισμού της απαίτησης επί έτους 360 ημερών, β) παράνομης μετακύλισης της εισφοράς του Ν. 128/1975, και γ) παράνομης κεφαλαιοποίησης και ανατοκισμού των προκυπτόντων από την εισφορά του Ν.128/1975 ποσών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο Ν. 2251/1994, ανεξαρτήτως του εάν ο αντισυμβαλλόμενος-συναλλασσόμενος με την τράπεζα, ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή όχι, αφού (απολύτως σωστά) δέχεται, ότι ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών και η απόδοση της ιδιότητας του καταναλωτή προϋποθέτει την διαπίστωση διαπραγματευτικής ανισομέρειας μεταξύ της τράπεζας και του εκάστοτε αντισυμβαλλομένου της.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης για μελέτη, ενώ για όποιον θέλει να κατεβάσει την απόφαση, αυτή είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app