Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Υπόδειγμα έφεσης κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων νομής κινητού.

Επειδή βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με την αντιμετώπιση αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα νομής κινητού, παίρνω την πρωτοβουλία να δημοσιεύσω ένα υπόδειγμα εφέσεως κατά ερήμην εκδοθείσας αποφάσεως του εκάστοτε δικάσαντος Ειρηνοδικείου, με την ελπίδα να βοηθήσει τόσο στον νομικό-επιστημονικό διάλογο, σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό, όσο και στην εν γένει απονομή δίκαιης Δικαιοσύνης.

Σημειώσεις: 
1. Στο δικόγραφο επισημαίνονται με κίτρινο τα σημεία που αναφέρονται στην τοπική αναρμοδιότητα του δικάσαντος Ειρηνοδικείου. Είναι προφανές, ότι το δικάσαν δικαστήριο δεν είναι πάντα κατά τόπο αναρμόδιο, οπότε και τα σχετικά χωρία της εφέσεως θα πρέπει να παραλειφθούν. 

2. Είναι ευπρόσδεκτη κάθε παρατήρηση/πρόταση/διόρθωση ή οτιδήποτε άλλο, τόσο σχετικά με το δικόγραφο όσο και με τους εν γένει ισχυρισμούς που διαθέτουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν γνωρίζω τα πάντα. Εκ φύσεως και θέσεως δεν είμαι και δεν δηλώνω κανενός είδους αυθεντία.

Καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app