Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

77/2014 Ειρηνοδικείο Ακράτας: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας επιτοκίου

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 77/2014 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Ακράτας ακυρώνει Διαταγή Πληρωμής, λόγω καταχρηστικότητας του επιτοκίου εξυπηρέτησης της ένδικης πίστωσης, στο οποίο εξάλλου συμπεριελήφθη η εισφορά του Ν. 128/1975.

Σχόλιο: Πρόκειται για μια ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! 
Δεν μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Δικαστής, αφενός ερμηνεύει το ρόλο και τη λειτουργία των επιτοκίων στο τρέχων οικονομικό περιβάλλον και αφετέρου δέχεται τις αιτιάσεις του ανακόπτοντος κατά της ένστασης αοριστίας της Τράπεζας και με αξιοθαύμαστη θεμελίωση, καταλήγει στην απόρριψη της εν λόγω ενστάσεως, ως καταχρηστικώς προβαλλόμενης. Όσο υπάρχουν Δικαστές, τόσο θα πιστεύω στη Δικαιοσύνη. Κι όσο υπάρχουν Δικαστές, τόσο εμφανής θα γίνεται και η έλλειψή τους σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις...

Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης
Για όποιον θέλει να την κατεβάσει, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.


de jure app