Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕιρΑθ 2527/2013: Κατά τόπον αναρμόδιo σε ασφαλιστικά μέτρα νομής αυτοκινήτου της Credicom

Το τεκμήριο αποκλειστικότητας της δωσιδικίας κατά παρέκταση δεν ισχύει επί ασφαλιστικών μέτρων, όπου η κατά παρέκταση δωσιδικία, συντρέχει πάντοτε με την κατ' άρθρο 683 παρ 3 ΚΠολΔ δωσιδικία του τόπου εκτελέσεως, όπως επίσης κι όταν έχουν καταστεί συμβατικώς κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια (ΜΠΣάμου 496/2009, ΝΟΜΟΣ και Κ Μπέης, Πολ Δικον, τεύχος 2, υπ' αριθμ 44, σελ 269).

Η συνομολόγηση της παρέκτασης δεν θα πρέπει να αποτελεί το προϊόν εκμετάλλευσης της ανάγκης ή απειρίας του αντισυμβαλλομένου, διότι στην περίπτωση αυτήν η συμφωνία είναι άκυρη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 116 ΚΠολΔ, που καθιερώνει την αρχή της μη καταχρήσεως των δικονομικών δυνατοτήτων αντίστοιχα προς την αρχή του άρθρου 281ΑΚ, που απαγορεύει την κατάχρηση των δικαιωμάτων του ιδιωτικού δικαίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app