Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Υπόδειγμα αίτησης ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών νομής κινητού

Επειδή δεν συμπαθώ την τραπεζική αυθαιρεσία, ιδίως όπως αυτή εκδηλώνεται δικαστικά, ανεβάζω ένα υπόδειγμα αίτησης ανάκλησης απόφασης Ειρηνοδικείου, που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα νομής κινητού (δηλ. την απόδοση του αυτοκινήτου).

Τούτο γίνεται με την διπλή ελπίδα, αφενός να βοηθηθούν όσοι συμπολίτες μου κινδυνεύουν να χάσουν το αυτοκίνητό τους και αφετέρου, να αναγκαστεί, επιτέλους, η κάθε αντίδικος τραπεζική εταιρία, με την προσδοκία και τη βοήθεια δίκαιων δικαστικών αποφάσεων, να επιδιώκει την είσπραξη των απαιτήσεών της, κατόπιν της δικαστικής εκκαθαρίσεως καθ' αυτής της απαιτήσεως και όχι μέσω συγκεκαλυμμένων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επί του πράγματος, με τις οποίες αποφεύγεται κάθε κρίση επί της νομιμότητας ή μη των δανειακών συμβάσεων και των πηγαζόντων εξ αυτών απαιτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη αίτηση σχεδόν παγίως απορρίπτεται από τα δικαστήρια (κατά την άποψή μου κακώς και contra στην νομολογία του ΑΠ). Ωστόσο οι περιλαμβανόμενοι στο δικόγραφο ισχυρισμοί μπορούν να προταθούν είτε σε δίκη κατά της εκτέλεσης της απόφασης των ασφαλιστικών (ανακοπή του 933 ΚΠολΔ) συνοδευόμενη από αίτηση αναστολής (938 ΚΠολΔ) είτε σε δίκη έφεσης κατά της απόφασης των ασφαλιστικών (αν και έχω αναρτήσει χωριστό υπόδειγμα έφεσης εδώ). 

Αίτηση ανάκλησης ασφαλιστικών νομής κινητού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app