Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

989/2012 ΜονΠρωτΚορ - Αναστολή εκτέλεσης λόγω παράνομης τοκοφορίας της εισφοράς του Ν.128/75

Δημοσιεύω μια σχετικά πρόσφατη απόφαση αναστολής εκτέλεσης Διαταγής Πληρωμής, που πιθανολόγησε ως βάσιμο τον σχετικό λόγο ανακοπής και χορήγησε αναστολή εκτελέσεως της Διαταγής Πληρωμής, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής.

Περιποιεί τιμή για τη Δικαιοσύνη η ύπαρξη Δικαστών που ξέρουν και τολμούν να προασπίζονται τα δικαιώματα των δανειοληπτών-καταναλωτών και πρωτίστως, τον ίδιο το Νόμο και το Δίκαιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app