Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΕιρΚαλαμάτας 32/2013: Πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου

Αντιγράφω μόνο το τελευταίο -απολύτως σωστό, κατά την άποψή μου και χαρακτηριστικό μέρος- μιας (ακόμα) μεγάλης Ειρηνοδικειακής απόφασης.

"...Το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010, ορίζει μόνο το ανώτατο όριο (...μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό...) του ποσοστού καταβολής, επιτρέποντας έτσι στο Δικαστήριο να εξειδικεύσει κατά περίπτωση, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται το νομοθετικό έρεισμα για τον ορισμό ακόμη και μηδενικής καταβολής.

Ο νόμος στην μεν περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 επιτρέπει ρητά τις μηδενικές καταβολές, στην δε περίπτωση της παρ. 9 δεν τις επιτρέπει άμεσα, αλλά έμμεσα, με το να θέτει μόνον το ανώτατο όριο του ποσοστού καταβολής. 

Το επιτρεπτό μηδενικής καταβολής και κατά την εφαρμογή του άρθ. 9 του ως άνω νόμο, προκύπτει, ασχέτως της μη αναφοράς του και από την ερμηνεία της διατάξεως αυτής κατά τις γενικές αρχές του δικαίου. 

Ειδικότερα η κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου, θέτει ως όριο της πολιτειακής πράξης, όπως είναι και η δικαστική απόφαση, την διατήρηση εκείνων των συνθηκών διαβιώσεως του πολίτη που θα του επιτρέπουν να ζει με αξιοπρέπεια, ενώ εάν το Δικαστήριο στερήσει αυτήν την δυνατότητα στην αιτούσα τότε προκρίνει έναντι της αξίας του ανθρώπου, την ικανοποίηση περιουσιακών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με την ως άνω θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που πρέπει να διαπνέει το δίκαιο και την ερμηνεία του."

Ακολουθεί το κείμενο της αποφάσεωςΠηγή: Lawnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app