Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠολΠρωτΚορίνθου 184/2014 (τακτική): Διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη επί βάσιμων ανακοπών και προσθέτων λόγων

Με την υπ' αριθμ 184/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, διαπιστώνεται η βασιμότητα των λόγων που προβλήθηκαν με τις κατατεθείσες ανακοπές. Ειδικότερα, γίνεται δεκτό ότι στην έννοια του καταναλωτή εντάσσεται και η ανακόπτουσα (εταιρεία) για οφειλή προερχόμενη από το χρεωστικό υπόλοιπο ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, ενώ περαιτέρω, διαπιστώνεται βασιμότητα σχετικά με τον ισχυρισμό περί παράνομης περιόδου εκτοκισμού επί έτους 360 ημερών (αντί του ορθού των 365 ημερών), παράνομου (ανά τρίμηνο) ανατοκισμού των εν καθυστερήσει τόκων και της εισφοράς του Ν. 128/75.

Να σημειωθεί, ότι για το ορισμένο των λόγω της ανακοπής, συντάχθηκε και προσκομίστηκε τεχνική έκθεση, η οποία μνημονεύεται στο κείμενο της αποφάσεως. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, το Δικαστήριο, απολύτως ορθά και σύμφωνα με τη διάταξη του 633 ΚΠολΔ, εφόσον οι ανακοπές ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, προχωρά σε εκτίμηση της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων, τους οποίους διαπιστώνει ως νόμιμους και δεν υποπίπτει στο σφάλμα της εξέτασης της υποτιθέμενης αοριστίας των προβαλλόμενων λόγων λόγω της μη αναφοράς ειδικότερων κονδυλίων, με την οποία η τράπεζα επεχείρησε να αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης κατά την δικάσιμο της ανακοπής.

Διατάσσει δε πραγματογνωμοσύνη, διότι η μαθηματική απόδειξη των επιμέρους κονδυλίων και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων μαθηματικών πράξεων απαιτεί ειδικές γνώσεις της επιστήμης.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ και για όποιον θέλει να την διαβάσει παρατίθεται το σχέδιο της αποφάσεως (δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα) που έχει ως ακολούθως 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app