Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΜονΠρωτΤριπόλεως 29/2016: Ακυρώνεται Διαταγή πληρωμής

Με την υπ' αριθμ 29/2016 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης ακυρώνει στο σύνολό της Διαταγή πληρωμής, διότι δεν αποδείχθηκε η πραγματική και ακριβής αιτία της απαίτησης κατά κεφάλαιο, συμβατικούς τόκους και τόκους υπερημερίας με συνέπεια να πλήττεται το εκκαθαρισμένο αυτής.

Συγκεκριμένα, στα βιβλία της τράπεζας αναφέρονται οι χρεώσεις και οι πιστώσεις του επίδικου δανειακού λογαριασμού, χωρίς να γίνεται διάκριση των τόκων σε συμβατικούς και υπερημερίας.

Επιπλέον σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται το κατά καιρούς εφαρμοσθέν από την τράπεζα επιτόκιο, για τον υπολογισμό των τόκων, δοθέντος ότι το επιτόκιο είχε συμφωνηθεί κυμαινόμενο. Δηλαδή, δεν αναφέρονται οι ιστορικές τιμές που έλαβε το επιτόκιο της ένδικης οφειλής.

Τέλος, ενώ η σύμβαση ανέφερε ότι το αρχικό ονομαστικό επιτόκιο ήταν 10,60%, η αίτηση για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής ανέφερε αρχικό ονομαστικό επιτόκιο ύψους 8,60%.

Το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο ΕΔΩ, ενώ για όποιον θέλει απλά να το μελετήσει ακολουθεί η ενσωμάτωσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app