Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Αίτηση για να λάβετε γνώση

Επειδή γνωστή συστημική τράπεζα ενεργεί μέσω εταιρειών (του Ν. 3758/2009 - γνωστές ως εισπρακτικές) ή μέσω "δικηγορικών γραφείων" -βιτρίνας και ισχυρίζεται ότι η εν λόγω τράπεζα απέκτησε τις απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες άλλης γνωστής (ιδίως για τα καταχρηστικά υψηλά επιτόκιά της) αμερικανικής τράπεζας, που μοίραζε πιστωτικές κάρτες ακόμα και στις κολώνες της ΔΕΗ.


Επειδή η συχνότητα κλήσεων και η έντασή τους τείνουν να γίνουν νέα μάστιγα για τους ατυχείς δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε απαγόρευση πρόσβασης, διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, είτε με την μέθοδο που προτείνει η Τειρεσίας ΑΕ, είτε με εξώδικη όχληση.

Επειδή η γνώση είναι δύναμη.

Προτείνω όσοι έχετε εμπλοκή με τέτοιου είδους προϊόντα να καταθέστε την ακόλουθη αίτηση, ώστε να διαπιστώσουμε το νόμιμο της υποτιθέμενης εκχώρησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων από τις εν λόγω πιστωτικές κάρτες προς την τράπεζα.

"Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφα της συμβάσεως μεταβίβασης/εκχώρησης των απαιτήσεων των πιστωτικών καρτών της Citibank προς της Τράπεζά Σας καθώς και αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων (καταχωρήσεις των συμβάσεων στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, αναλυτική κατάσταση μεταβιβασθέντων απαιτήσεων κλπ), από τα οποία προκύπτει ότι νομιμοποιείται η Τράπεζά Σας, ως δικαιούχος στην είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και δη, στην είσπραξη εικαζόμενης απαιτήσεως της Citibank έναντι εμού, δοθέντος ότι τούτη η εικαζόμενη μεταβίβαση έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο το αρ 10 του Ν. 3156/2003, δεν επέτρεπε την εκχώρηση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών απαιτήσεων στην τράπεζά Σας. Τα παρόντα αιτούμαι διότι έχω προφανές έννομο συμφέρον και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου"

Όπως καταλάβετε, ίσως πίσω από την υποτιθέμενη εκχώρηση/μεταβίβαση να μην κρύβεται τίποτα άλλο, παρά η πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απάτης και μάλιστα, σε κλίμακα χώρας...

ΥΓ: Χαρούμενη παγκόσμια ημέρα καταναλωτή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app