Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΕιρΑκράτας 9/2017: Η κατανομή του βάρους της απόδειξης στη δίκη της ανακοπής

Με την 9/2017 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Ακράτας ακύρωσε την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής λόγω παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75.

Ωστόσο, η απόφαση περιλαμβάνει μια εξαιρετική τεκμηρίωση αναφορικά με την κατανομή του βάρους της απόδειξης στη δίκη της ανακοπής. 

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, όχι μόνο δεν δέχτηκε την ένσταση αοριστίας, όπως την δέχονται αρκετές -ύποπτα συνεπείς στην αστοχία- αποφάσεις (ιδίως των Μονομελών Πρωτοδικείων), αλλά απεναντίας, εφαρμόζοντας ανόθευτες μείζονες προτάσεις του δικανικού συλλογισμού,  

α) ερμηνεύει τη λειτουργία της δικονομικής συμφωνία περί της αποδεικτικής ισχύος των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, ως ανταποδεικτική συμφωνία με τις εντεύθεν συνέπειες,

β) διατυπώνει το συμπέρασμα ότι το βάρος της απόδειξης των θετικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση ΔΠ το φέρει ο δανειστής και όχι ο εκάστοτε ανακόπτων,

γ) αναφέρει ότι η απαίτηση αναφοράς κονδυλίων συνιστά ανεπίτρεπτη κεκαλυμμένη αντιστροφή του βάρους της απόδειξης.

Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης για μελέτη, ενώ για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει ως νομολογιακή αναφορά, το αρχείο (σε μορφή pdf) είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app