Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΠ Γυθείου 17/2017: Ακύρωση ΓΟΣ αλληλόχρεου λογαριασμού

Με την υπ' αριθ 17/2017 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Γυθείου έκρινε ότι είναι άκυροι οι περιεχόμενοι σε σύμβαση πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού

1. Οι ΓΟΣ που ορίζουν εκτοκισμό επί έτους 360 ημερών
α) λόγω αντίθεσης στην αρχή της διαφάνειας
β) ως εμπίπτων στην ειδική περίπτωση ια της παρ 7 του αρ 2 του Ν. 2251/1994

2. Οι ΓΟΣ που ορίζουν την περιοδική αναπροσαρμογή των επιτοκίων
α) λόγω αντίθεσης στην αρχή της διαφάνειας
β) ως εμπίπτων στις ειδικές περιπτώσεις ε και ια της παρ 7 του αρ 2 του Ν. 2251/1994

3. Οι ΓΟΣ που ορίζουν την αναπροσαρμογή του επιτοκίου υπερημερίας
α) λόγω αντίθεσης στην αρχή της διαφάνειας

4. Οι ΓΟΣ που επιτρέπουν ανατοκισμό της εισφοράς του Ν. 128/1975
α) λόγω παρανομίας τους, αφού τόσο κατά το προϊσχύσαν δίκαιο (αρ 8 περ 6 Ν. 1083/1980 & 289/1980 απόφαση Νομισματικής Επιτροπής) όσο και κατά το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς (αρ 12 Ν 2601/1998, αρ 30 και 47  Ν. 2783/2000, αρ 42 Ν 2912/2001 και άρθρο 39 Ν. 3259/2004) ανατοκισμός επιτρέπεται μόνο επί καθυστερούμενων τόκων και όχι επί εισφορών, φόρων ή άλλων προμηθειών. Κάθε αντίθετη σύμβαση ελέγχεται με τα 174, 178, 179 ΑΚ.

5. Οι ΓΟΣ που επιβάλουν προμήθειες
α) ως παράνομοι, λόγω της αντίθεσής του στην παρ 1 της ΠΔΤΕ 1969/1991
β) ως παράνομοι, λόγω της αντίθεσής τους στην διάταξη ΣΤ της ΠΔΤΕ 2501/2002
γ) ως αντικείμενοι στην αρχή της διαφάνειας, η οποία (κατά το αρ 6 του Ν. 2251/1994) επιβάλλει οι ΓΟΣ να είναι διατυπωμένοι κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή, ώστε ο απρόσεκτος ως προς την ενημέρωσή του αλλά διαθέτων τη μέση αντίληψη καταναλωτής, να γνωρίζει τις συμβατικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνει, ιδίως όσον αφορά τη σχέση παροχής και αντιπαροχής.
δ) ως εμπίπτoντες στην περίπτωση ια της παρ 7 του αρ 2 του Ν. 2251/1994, αφού αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια εύλογα και σαφώς προσδιορισμένα στη σύμβαση.

6. Οι ΓΟΣ που επιβάλλουν ανατοκισμό σε χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου
α) λόγω αντίθεσης στο αρ 12 του Ν. 2601/1998

7. Οι ΓΟΣ που επιτρέπουν το οριστικό κλείσιμο της πίστωσης
α) ως αντίθετοι στις περιπτώσεις ε και λ της παρ 7 του αρ 2 του Ν. 2251/1994
β) ως αντίθετοι στο άρθρο 6 του Ν. 2251/1994, αφού επιφέρει σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των εκατέρων δικαιωμάτων  και υποχρεώσεων

8. Οι ΓΟΣ που προβλέπουν την μη ελευθέρωση του εγγυητή, έστω κι αν από πταίσμα ή καθυστέρηση της τράπεζας κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή της
α) ως εμπίπτοντες στις περιπτώσεις ιγ και κστ της παρ 7 του αρ 2 του Ν. 2251/1994
β) ως αντίθετοι στο άρθρο 6 του Ν. 2251/1994, αφού επιφέρει σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των εκατέρων δικαιωμάτων  και υποχρεώσεων

9. Οι ΓΟΣ που προβλέπουν διατήρηση της ευθύνης του εγγυητή ανεξαρτήτως της συναίνεσής του
α) ως αντίθετοι στο αρ 6  του Ν. 2251/1994

Η απόφαση είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf ΕΔΩ, ενώ παρατίθεται το κείμενό της για μελέτη

2 σχόλια:

Unknown είπε...

Μάριε, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη παρόμοια απόφαση ανά την Ελλάδα..Υπάρχει;

Μάριος Μαρινάκος είπε...

Υπάρχουν αποφάσεις... Ίσως όχι τέτοιας έκτασης και τόσο ευρείας αντίληψης του θέματος αλλά δεν παύουν να υπάρχουν. Απλά θέλει διάβασμα και ψάξιμο.

Δημοσίευση σχολίου

de jure app