Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

ΜΕφΝαυπλ 343/2019: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και βάρος απόδειξης

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, βάρος απόδειξης, Γενικοί Όροι Συναλλαγών, καταχρηστικότητα.

O όρος περί υπολογισμού του τόκου με βάση το έτος των 360 ημερών προσκρούει στην αρχή της διαφάνειας, που επιτάσσει το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994. Ακύρωση διαταγής πληρωμής στο σύνολό της και κατά το άκυρο μόνο μέρος της, καθώς καθίσταται αδύνατος ο διαχωρισμός των επιμέρους παρανόμως υπολογισθέντων ποσών και η μερική ως προς το ποσό αυτό ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής. Δεν δύναται να διαταχθεί διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης καθώς θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη εκ των υστέρων αναδρομική αναπλήρωση της διαπιστούμενης έλλειψης των προϋποθέσεων έκδοσης διαταγής πληρωμής και δη με αποδεικτικό μέσο το οποίο δεν είναι πρόσφορο για την έκδοση αυτής.

Παρατίθεται απόσπασμα από τη δημοσίευση σε ΤΝΠ sakkoulas-online.gr, αφού χορηγήθηκε η σχετική άδεια. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα ως λευκά ή κενά σημεία του κειμένου προέκυψαν μετά από αφαίρεση των δεδομένων που αφορούσαν τα πρόσωπα των ανακοπτόντων και κάθε άλλου στοιχείου, από το οποίο θα μπορούσε να προκύψει η ταυτοποίηση του προσώπου τους, προς το σκοπό της πλήρους ανωνυμοποίησης του κειμένου.


Update 21-01-2020: Η κατωτέρω απόφαση ήδη κατέστη αμετάκλητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app