Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Όταν ο κηπουρός τσαλαπάτησε το Σύνταγμα


«Άρθρο 37
2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής.»

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Ο Παπαδήμος δεν είναι αρχηγός κανενός κόμματος.
Δεν του παρασχέθηκε διερευνητική εντολή.
Εξάλλου δεν δικαιούται να λάβει τέτοια εντολή, από το Σύνταγμα και βάσει της Αρχής της Δεδηλωμένης, αφού δεν συμμετείχε ΠΟΤΕ σε εκλογές.

«Άρθρο 37
3. Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει κι αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή.»

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Εν προκειμένω, δεν υπήρχε σε εξέλιξη η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. 
Ωστόσο, από την παραπεμπτική διάταξη του άρθρου 38 προκύπτει ότι ο ΠτΔ όφειλε να επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής, με σκοπό τη διενέργεια εκλογών. 
Ο Παπαδήμος, όμως, δεν στηρίζεται από όλα τα κόμματα της Βουλής, αλλά μόνο από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ. Συνεπώς, δεν νομιμοποιείται από αυτή τη διάταξη. 
Εξάλλου, ο Παπαδήμος, δεν οδηγεί τη χώρα σε εκλογές αλλά την κυβερνά.

Στην περίπτωση διάγνωσης αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, έπρεπε να κληθούν διαζευκτικά οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων για να συγκροτήσουν κυβέρνηση συγκεκριμένου σκοπού, που συνίσταται στο να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Έπρεπε να διαλυθεί η Βουλή. Παρόλα ταύτα η Βουλή δεν διαλύθηκε. 

Μάλιστα, ο Παπαδήμος, που ΔΕΝ στηρίζεται από όλα τα κόμματα της Βουλής και δεν είναι Πρόεδρος κανενός Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, δεν είναι καν δικαστικός, αλλά είναι ένας απλός τραπεζίτης, έγινε Πρωθυπουργός. Και δεν συγκρότησε κυβέρνηση συγκεκριμένου σκοπού αλλά κυβέρνηση, η οποία κυβερνά και δεσμεύει την Ελλάδα, υπογράφει διεθνείς συμβάσεις και μνημόνια.
Και βεβαίως, ούτε λόγος για εκλογές…

«Άρθρο 37
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπος του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ' αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η πρόταση για την ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή· η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής.»

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Αν θεωρήσουμε ότι η διάταξη αυτή τέθηκε σε ισχύ, τότε θα έπρεπε ο ΓΑΠ να έχει παραιτηθεί από Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή/και από βουλευτής. Όμως ο ΓΑΠ, δεν παραιτήθηκε από κανένα από τα παραπάνω αξιώματά του.
Πέραν αυτού, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις ημέρες ΔΕΝ συνεκκλήθη, ΔΕΝ ψήφισε, ΔΕΝ αποφάσισε και ΔΕΝ πρότεινε κανέναν Παπαδήμο για Πρωθυπουργό. Εξάλλου, αυτή η πρόταση δεν ανακοινώθηκε ΠΟΤΕ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τίποτα τέτοιο δεν προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής ή της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

 
«Άρθρο 38
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37. Αν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ'».

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Αυτή η διάταξη θα έπρεπε να εφαρμοστεί εν προκειμένω. Η διάταξη παραπέμπει σε εφαρμογή του αρ 37, παρ 3, εδ γ. Με βάση τα οριζόμενα στην διάταξη και από τον συνδυασμό των 2 διατάξεων, έπρεπε, είτε να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα είχε τη στήριξη ΟΛΩΝ των κομμάτων της Βουλής, είτε να διαλυθεί η Βουλή, να κληθούν οι Πρόεδροι των Ανώτατων Δικαστηρίων και να συγκροτήσουν κυβέρνηση, που θα οδηγούσε τη χώρα σε εκλογές.
Αντί της διαδικασίας που προβλέπει το Σύνταγμα, μας προέκυψε…κηπουρός! Ε...συγγνώμη...μπερδεύτηκα...Παπαδήμος, ήθελα να πω.

«Άρθρο 38
2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου. Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμού των βουλευτών. Ωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρόεδροι ο πρώτος κατά σειρά Υπουργός.»

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Ακόμα κι αν θεωρήσω ότι ο ΓΑΠ εξέλιπε, παραιτήθηκε ή αδυνατούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε θα έπρεπε η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ να προτείνει τον αντικαταστάτη του.

Πέραν αυτών, δεν υπάρχει ούτε η προβλεπόμενη διαπιστωτική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή δεν υπάρχει η διαπίστωση, ότι ο ΓΑΠ δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του. Απεναντίας, μάλιστα, 3 μέρες πριν τον διορισμό του Παπαδήμου, ο ΓΑΠ, είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης! Δηλαδή η Βουλή του εμπιστευόταν τη διακυβέρνηση της χώρας!

Εξάλλου, ούτε τα 2/5 των βουλευτών (=120 βουλευτές) κίνησε τέτοια διαδικασία, αφού τέτοιο γεγονός δεν προκύπτει, ούτε από τα Πρακτικά της Βουλής, ούτε από κανένα άλλο έγγραφο.

Έτσι, μετατρέποντας το Σύνταγμα σε κουρελόχαρτο, μας προέκυψε ο "κηπουρός", Παπαδήμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app