Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

2148/2014 ΕιρΑθηνών: Με την καταβολή του τιμήματος επέρχεται αυτοδίκαια οριστική μεταβίβαση νομής και κυριότητας

Περίληψη της 2148/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

Η αγωγή δεν είναι νόμιμη, διότι σύμφωνα με όσα σε αυτήν αναφέρονται το τίμημα του αυτοκινήτου εξοφλήθηκε από το δάνειο που έλαβε ο εναγόμενος από την ενάγουσα και, συνεπώς, με την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αγοραστή, της πληρωμής του τιμήματος προς την πωλήτρια επήλθε αυτοδίκαια η οριστική μεταβίβαση της κυριότητας και συνακόλουθα της νομής του πωληθέντος πράγματος στον αγοραστή (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ΑΚ, άρθρο 532 αριθμ 47) και δεν υφίστατο νομικό έρεισμα για να μεταβιβάσει η πωλήτρια προς την τράπεζα την νομή του πωληθέντος ή να εκχωρήσει δικαιώματα που δεν εκέκτητο εκ της πωλήσεως, όπως το διαπλαστικό δικαίωμα της υπαναχωρήσεως από τη σύμβαση της πώλησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανατροπή των αποτελεσμάτων της σύμβασης πώλησης και την εντεύθεν αναζήτηση της νομής του πράγματος, υπό τις περαιτέρω προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου (984, 987ΑΚ) από την ενάγουσα, η οποία και εδύνατο να ασκήσει κατά του εναγομένου μόνον τα ενοχικά δικαιώματά της που απορρέουν από τη σύμβαση του δανείου.


Σχόλιο:
Με την οριστική απόφαση επί της τακτικής αγωγής της ενάγουσας, νομολογήθηκε το σκεπτικό της 3885/2013 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών νομής).

Το κείμενο της απόφασης έχει ως ακολούθωςΓια να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας κάντε κλικ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app