Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

309/2014 ΜονΠρωτΙωαννίνων: Αναστέλλεται πλειστηριασμός υπό τον όρο εγγυοδοσίας, λόγω καταχρηστικότητας των κριτηρίων διαμόρφωσης του επιτοκίου

Περίληψη: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εξέδωσε την υπ' αριθμ 309/2014 απόφασή του με την οποία αναστέλλεται ο προσδιορισμένος πλειστηριασμός (κατ' άρθρο 938 ΚΠολΔ), με αίτηση αναστολής που ασκήθηκε κατόπιν προβολής προσθέτων λόγων ανακοπής (οι οποίοι, ωστόσο, εκτιμήθηκαν ως αυτοτελής ανακοπή του 933ΚΠολΔ που προβλήθηκαν παραδεκτά εντός της προθεσμίας του 934 1β ΚΠολΔ) λόγω καταχρηστικότητας των κριτηρίων προσδιορισμού του επιτοκίου, υπό τον όρο καταβολής εγγύησης. Σχόλιο: 
Ειδικά για αυτή την περίπτωση θα κάνω δυο σχόλια.

Κατ' αρχάς στο νομικό επίπεδο, η απόφαση -σωστά- εκτιμά και δέχεται, ότι το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, εφόσον προσβάλλει παραδεκτά (933, 934 1β, 938 ΚΠολΔ) πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας που δεν είχαν προσβληθεί με την αρχική ανακοπή, αποτελεί διακριτή ανακοπή, τουλάχιστον ως προς τις πράξεις αυτές. 

Περαιτέρω, δέχεται ότι ο δανειολήπτης υπάγεται στο προστατευτικό κανονιστικό πλαίσιο της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και προβαίνοντας σε έλεγχο των ΓΟΣ της δανειακής σύμβασης, διαπιστώνει ως βάσιμο τον πρώτο λόγο που προβλήθηκε με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων ανακοπής. 

Ωστόσο, ενόψει της απόδειξης της βασιμότητας του ισχυρισμού, ο όρος της καταβολής εγγύησης ήταν μάλλον επαχθής για τον δανειολήπτη και μη ανταποκρινόμενος στις διατάξεις της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, η οποία, σύμφωνα και με την αυθεντική ερμηνεία της από τη νομολογία του ΔΕΕ, έχει την έννοια ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να δεσμευτεί από καταχρηστικό ΓΟΣ, ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη, ακόμα και στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ενυπόθηκων απαιτήσεων (βλ. νομολογία ΔΕΕ). 

Εν προκειμένω, με τον όρο καταβολής εγγύησης, ο καταναλωτής φέρεται να δεσμεύεται -έστω και περιορισμένα- από το οικονομικό αποτέλεσμα που παρήγαγε καταχρηστικός ΓΟΣ και μετακυλίεται -μάλλον άστοχα- σε αυτόν το βάρος αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας. 

Σε δεύτερο επίπεδο, ευχαριστώ δημόσια τον καλό συνάδελφο Ιωαννίνων, Φίλιππο Πανταζή, για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρέσχε, όταν έφτασα στα Γιάννενα, καθόσον το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ήταν για εμένα ένας εντελώς άγνωστος χώρος. Χάρη σε αυτόν ακόμα και τα διαδικαστικά έγιναν εξαιρετικά εύκολα κι έτσι εκδόθηκε αυτή η απόφαση. Ευχαριστώ από καρδιάς!

Το κείμενο της απόφασης έχει ως ακολούθως:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app