Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

173/2014 Ειρ. Σικυώνος: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω βαρείας αμέλειας της τράπεζας κατά τη χορήγηση

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 173/2014 απόφασή της η κα Ειρηνοδίκης  έκρινε ότι είναι άκυρη η Διαταγή Πληρωμής που στρέφεται κατά εγγυητή, εφόσον προηγουμένως έχει υποστηριχθεί και αποδειχθεί βαρεία αμέλεια της τράπεζας, κατά τη χορήγηση του δανείου και περαιτέρω, για την εξασφάλιση της πίστωσης. Παρεμπιπτόντως κρίνεται άκυρη η παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση δίζησης, μη αποκλειομένης έτσι, της εφαρμογής του 862 ΑΚ.

Σχόλιο: Η κα Ειρηνοδίκης, χρησιμοποιώντας τις γενικές διατάξεις για την απελευθέρωση του εγγυητή του Αστικού Κώδικα, καταλήγει στην ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής. Η απόφαση δεν θεμελιώνεται στην παραβίαση της "αρχής του υπεύθυνου δανεισμού" (σύμφωνα με την ΚΥΑ 699/2010) - την οποία μόνο υπονοεί η σχολιαζόμενη απόφαση. Mάλλον, κρίθηκε ότι πληρέστερη προστασία στην ένδικη περίπτωση παρέχουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η παρεμπίπτουσα κρίση περί ακυρότητας της προηγούμενης παραίτησης του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως, είναι προδήλως ορθή. 

Η απόφαση έχει ως ακολούθως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app