Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

92/2014 Ειρ. Νεμέας: Διδάσκει την ορθή εφαρμογή του Ν. 3869/2010

Περίληψη: Με την εν λόγω απόφαση ερμηνεύεται τι αποτελεί αδυναμία πληρωμών, η οποία καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητας του οφειλέτη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ρευστότητας, δεν τηρείται ο κανόνας του άρθ. 8 παρ 2 αλλά ο κανόνας του αρ 8 παρ 5. Ορίζονται μηδενικές καταβολές, διότι ο αιτών δεν δύναται να καταβάλλει. Κατ' αυτό τον τρόπο τηρούνται και τα άρθρα 21, 2 παρ 1, 1 παρ 1 και 2, και 25  του Συντάγματος. Ως προς τα λοιπά χρέη του ο αιτών απαλλάσσεται.

Συνοπτικά η απόφαση:
Ύψος οφειλών: 46.309,76€
Επιστρεπτέο ποσό (δυνάμει της απόφασης): 2.009,28€
Μηνιαία δόση: Μηδενικές καταβολές επί τριετία και μετά 20,93 ευρώ/μήνα για 96 μήνες
Διαγραφόμενο χρέος: 44.300,48€ (ποσοστό διαγραφής: 95,66%)

Την απόφαση μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ ή να την διαβάσετε αμέσως παρακάτω:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app