Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

120/2015 Ειρ Ξυλοκάστρου: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής λόγω εκτοκισμού επί έτους 360 ημερών

Με την 120/2015 απόφασή του ο κος Ειρηνοδίκης Ξυλοκάστρου ακύρωσε την ανακεκομμένη Διαταγή Πληρωμής, καθόσον διαπίστωσε βάσιμο τον λόγο ανακοπής περί μη νόμιμου εκτοκισμού της απαίτησης, εφόσον εφαρμόστηκε ως χρονική βάση υπολογισμού των τόκων το έτος των 360 ημερών, αντί του ορθού εκτοκισμού επί έτους 365 ημερών.

Σημειώνεται ότι, αν και τα σχετικά κονδύλια ήταν απολύτως προσδιορισμένα με τις προτάσεις, ωστόσο, ουδεμία αναφορά περί των κονδυλίων γίνεται στην εκδοθείσα απόφαση. Η Διαταγή Πληρωμής ακυρώνεται για λόγο ανακοπής που κρίθηκε βάσιμος, εφόσον στρέφεται κατά μη γεγενημένου δικαιώματος της τράπεζας, γεγονός που καθιστά την απαίτηση αβέβαιη κι ανεκκαθάριστη κατά το 624 ΚΠολΔ.

Η αιτιολόγηση της απόφασης είναι εκπληκτική και ακολουθεί τις 77/2014 Ειρ Ακράτας, την 575/2015 Ειρ. Κορίνθου και τις 594/2015 και 595/2015 Ειρ Κορίνθου και βεβαίως, την 122/2015 του Ειρ. Ξυλοκάστρου

Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης για μελέτη και για όποιον επιθυμεί να το κατεβάσει (σε μορφή pdf)  είναι διαθέσιμο από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app