Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

2702/2015 και 3711/2015 Ειρ. Αθηνών: Ακυρώνονται Διαταγές Πληρωμής λόγω κεφαλαιοποίησης, τοκογονίας και ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/1975

Με τις υπ' αριθμ 2702/2015 και 3711/2015 αποφάσεις του το Ειρηνοδικείο Αθηνών ακύρωσε τις ανακοπείσες Διαταγές Πληρωμών, λόγω μη νόμιμης κεφαλαιοποίησης, τοκογονίας και ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/1975.

Σύμφωνα με την αιτιολογία της υπ' αριθμ 2702/2015 η ύπαρξη υπέρμετρων τόκων ερευνάται και αυτεπαγγέλτως, τυχόν δε τέτοιοι καταβληθέντες τόκοι καταλογίζονται στο κεφάλαιο και δεν εξαναγκάζεται η πληρωμή τους (Εφ Αθ 3562/2001, αδημ). Ο λογισμός ποσών που αντιστοιχούσαν στην εισφορά του Ν. 128/1975 επηρέασαν την αποδεικτικότητα με έγγραφα καθώς δεν ήταν δυνατή η διάκριση των ποσών αυτών από τα αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας.

Σύμφωνα με την αιτιολογία της υπ' αριθμ 3711/2015 ο λογισμός των ποσών της εισφοράς του Ν. 128/1975 είναι άκυρος κι αυτό επηρέασε την αποδεικτικότητα με έγγραφα.

Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες για κατέβασμα στους παρακάτω συνδέσμους

Παρατίθενται οι προεπισκοπήσεις, για μελέτη Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app