Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

327/2016 Ειρ. Κορίνθου: Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής (διαφορές λογαριασμού όψεως και αλληλόχρεου λογαριασμού)

Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε επί τη βάσει υποτιθέμενου καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού, καθόσον η αληθής φύση της πίστωσης ήταν αυτή του λογαριασμού όψεως, αιτία, όμως, η οποία ουδόλως μνημονεύτηκε, τόσο στην αίτηση για την έκδοση όσο και στην ίδια τη Διαταγή Πληρωμής.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη από ΕΔΩ σε μορφή pdf, ακολουθεί δε το κείμενό της, για μελέτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app