Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Η κατάρρευση του αφηγήματος για τα δάνεια σε CHF


Μέχρι τώρα το αφήγημα των τραπεζών ενώπιον των Δικαστηρίων συνοψιζόταν στους εξής άξονες:

- Ότι οι τράπεζες δανείστηκαν τα CHF από τη διατραπεζική αγορά. 
- Ότι για το λόγο αυτό συνήψαν συμβάσεις παραγώγων τύπου cross currency swaps ή FX swaps. 
- Ότι οφείλουν να επιστρέψουν τα CHF με την τρέχουσα τρέχουσα ισοτιμία και ως εκ τούτου. 
- Ότι επιβαρύνονται με πιθανές ζημίες από έκθεσή τους σε συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω της μεταβολής της ισοτιμίας.


Ερευνώντας τον ισχυρισμό στην ουσία του, βλέπουμε ότι είναι αναληθής. Δοθέντος ότι εκκρεμεί τέτοιας φύσης υπόθεση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μπορούμε κάλλιστα να δούμε ότι η εκεί εναγόμενη και αναιρεσίβλητη τράπεζα (Eurobank) εκ ενοποιημένων των οικονομικών καταστάσεων για το έτος χρήσης που έληξε την 31-12-2017 δεν είχε την παραμικρή υποχρέωση σε CHF από παράγωγα προς οποιονδήποτε.


Έτσι, η συναλλαγματική θέση των στοιχείων του ισολογισμού καταλήγει να παρουσιάζει χορηγήσεις δανείων στο νόμισμα αυτό ύψους 3,729 δις ευρώ, δίψως καμία υποχρέωση απόδοσης των CHF πουθενά. 

Για του λόγου το αληθές, ιδού η σελ 84 από τις Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31-12-2017.
Μάλιστα, από τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι η τράπεζα έχει συνάψει προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος ύψους 3,762 δις ευρώ, δηλαδή προκύπτει είτε ότι ποτέ δεν δανείστηκε τα CHF, και πάντως δεν τα χρωστά σε κανέναν, ουδέ υποχρεούται να πληρώσει με την τρέχουσα ισοτιμία κανέναν.

Οι προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος ερμηνεύονται είτε υπό την έννοια ότι απλώς απέκτησε μια υποσχετική περί δανεισμού της με τα αντίστοιχα κεφάλαια, είτε ότι κι αν ακόμα ήθελε θεωρηθεί ότι τα δανείστηκε, ως εκ της προθεσμιακής φύσεως των συμβάσεων, κλείδωσε την ισοτιμία δανεισμού και την ισοτιμία επιστροφής, μη υποκείμενη σε κανέναν κίνδυνο από τη μεταβολή της ισοτιμίας.

Δοθέντος ότι σημερινό δημοσίευμα της έντυπης έκδοσης της έγκριτης εφημερίδας "Καθημερινή" αναφέρεται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου φέρεται να αποφάσισε υπέρ της αναιρεσίβλητης τράπεζας, διατηρώ την ελπίδα, ότι το δημοσίευμα θα διαψευστεί, διατηρώ την ελπίδα ότι η Δικαιοσύνη  θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πάντως, δεν θα ενταφιάσει δίκαια αιτήματα 70.000 δανειοληπτών, προκειμένου να διασωθεί η παραπάνω παράδοξη κατάσταση, που δημιουργήθηκε με αποκλειστική επιλογή κι ευθύνη των τραπεζών της χώρας.

Ιδίως, εφόσον πια αποδεικνύεται ότι ενώπιόν του Δικαστηρίου τέθηκε ένα ψήγμα του προβλήματος, εφόσον αποδεικνύεται ότι η τραπεζική απαίτηση εδράζεται σε καταπλεονεκτική σύμβαση και σε ΓΟΣ κατασκευασμένους με τέτοιο τρόπο, που παράγουν πρόσθετα ευκαιριακά κέρδη για την τράπεζα και αντίθετα, οδηγούν στην εξαθλίωση και την απόγνωση χιλιάδες δανειολήπτες και τις οικογένειές τους.

Ελπίζω και εύχομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app