Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Oδηγία 2011/16/EE

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα μπορούν να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες για καταθέσεις σε τράπεζές τους, αν υπάρχει σχετικό αίτημα, όπως προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Η ερώτηση του κ. Χουντή είχε κατατεθεί με αφορμή τις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης περί εφαρμογής ηλεκτρονικού περιουσιολογίου με το οποίο «θα καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία των Ελλήνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των καταθέσεων».

Στην ερώτηση του, αφού σημειώνει ότι «πολλοί Έλληνες κατέχουν σημαντικά ποσά καταθέσεων σε τράπεζες χωρών μελών» ζητούσε από την Επιτροπή να απαντήσει αν «είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες των χωρών μελών να παράσχουν πληροφορίες για τους Έλληνες που διατηρούν καταθέσεις σε αυτές, σε Ελληνική Αρχή εφόσον το ζητήσει με σκοπό να προβεί σε διασταυρώσεις και επαληθεύσεις στοιχείων στα πλαίσια της λειτουργίας του περιουσιολογίου».

Δηλαδή, η ερώτηση του κ. Χουντή αναφερόταν σε περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος συγκεκριμένων καταθετών.

Στην απάντησή του ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Σεμέτα, αφού τονίζει ότι σήμερα «οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν πληροφορίες απευθείας στις φορολογικές αρχές άλλου κράτους μέλους», διευκρινίζει ότι, από 1/1/2013 «κράτος μέλος στο οποίο απευθύνθηκε σχετικό αίτημα δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον επειδή κάτοχος των εν λόγω πληροφοριών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα…»

Η ακριβής απάντηση του Επιτρόπου έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξαγγελία της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου εντός του 2013. Η θέσπιση των εθνικών φορολογικών διατάξεων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών, τα οποία δύνανται να θεσπίζουν τις διατάξεις εκείνες τις οποίες θεωρούν κατάλληλες, εφόσον δεν συγκρούονται με διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, δεδομένου ότι στην ΕΕ δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ρυθμίσεις παρεμφερείς προς αυτές του αμερικανικού νόμου FATCA (νόμος για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής), οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν πληροφορίες απευθείας στις φορολογικές αρχές άλλου κράτους μέλους, ένα όμως κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος να του κοινοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία το άλλο κράτος μέλος έχει στην κατοχή του ή απέκτησε ως αποτέλεσμα διοικητικής έρευνας εντός της επικράτειάς του. 

Η οδηγία 2011/16/EE της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, προβλέπει ρητά ότι κράτος μέλος στο οποίο απευθύνθηκε σχετικό αίτημα δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον επειδή κάτοχος των εν λόγω πληροφοριών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή οι πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συμφέροντα προσώπου».

Πηγή: Το Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app