Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Ειρηνοδικείο Αθηνών 612/2013: Απορρίπτεται αίτηση ασφαλιστικών νομής αυτοκινήτου λόγω αοριστίας

Απορρίπτεται αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων νομής αυτοκινήτου λόγω αοριστίας της αίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app