Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

285/2013 Ειρηνοδικείου Σικυώνος

Ιστορικό:
Ο δανειολήπτης-αιτών είχε συνολικά δάνεια ύψους 84.495,37€. Υπήρξε άνεργος και πλέον συνταξιούχος με μηνιαίο συντάξιμο εισόδημα περί τα 940€. 

Με την απόφαση διατάσσεται:
α) Η καταβολή μηνιαίων δόσεων συνολικού ύψους 550€ στο πλαίσιο του 8 παρ 2, με αντίστοιχη περίοδο χάριτος για τις δόσεις του 9 παρ 2.
β) Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση
γ) Εξαίρεση δεύτερης κατοικίας και ΙΧ από τη ρευστοποίηση.
δ) Η μελλοντική περιουσία που θα προκύψει (οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης), ως μεταπτωχευτική περιουσία, δεν μπορεί να αποτελέσει κονδύλιο, το οποίο οφείλει ο αιτών να διαθέσει για την αποπληρωμή των οφειλών αυτών.

Σχόλιο: 
Μια πολύ καλή απόφαση. Μπορεί το δικαστήριο ατυχώς να αναφέρθηκε σε "ρευστοποίηση" της αποζημίωσης αλλά προφανώς εννοεί την συνεισφορά του ποσού της αποζημίωσης στο ύψος των μηνιαίων καταβολών.

Από τα θετικά σημεία της απόφασης το γεγονός, ότι δεν ρευστοποιήθηκε η δεύτερη κατοικία και ότι η μελλοντική περιουσία συνιστά μεταπτωχευτική περιουσία που είναι αδιάφορη για την αποπληρωμή των πιστωτών. Ομοίως θετική και σωστή η παροχή περιόδου χάριτος, ώστε να μην συντρέχουν οι δόσεις του 8 παρ 2 με τις δόσεις του 9 παρ 2.

Από την άλλη πλευρά, προβληματικά φαίνονται τα μαθηματικά της απόφασης. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι καταβολές του 8 παρ 2 δεν συναθροίζονται στις καταβολές του 9 παρ 2 και αντίστροφα, δίχως όμως να υπάρχει ειδική αιτιολογία προς τούτο. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και η απόφαση αποφαίνεται ότι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές μέχρι 40.730,33€ στο πλαίσιο του 9 παρ 2 (διάσωση κατοικίας), αμέσως παρακάτω διατάζει ολική αποπληρωμή της ενέγγυας πιστώτριας για συνολικό ποσό 48.829,80€

Τέλος πάντων, παραθέτω το κείμενο της απόφασης, με επισημάνσεις σε κάποια -κατά την άποψή μου- σημαντικά της σημεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app