Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΜονΠρωτΚορίνθου 112/2014: Απορρίπτεται αίτηση μεσεγγύησης αυτοκινήτου

Περίληψη: 
Στην προκείμενη περίπτωση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) εξετάστηκε η απόπειρα της Τράπεζας να καταφέρει να αφαιρέσει τη νομή αυτοκινήτου, ενώ έχασε στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων νομής (σχετική απόφαση 3885/2013 ΕιρΑθηνών) κατά της οποίας δεν άσκησε έφεση και επανήλθε με αίτημα διορισμού των υπαλλήλων της ως δικαστικών μεσεγγυούχων για το όχημα. Κατ' αποτέλεσμα, δηλαδή επιχειρεί με την ίδια νομική βάση και ίδια πραγματικά περιστατικά να επιτύχει υπαγωγή του αντικειμένου της διαφοράς σε άλλο κανόνα δικαίου, ώστε να πάρει την κατοχή του αυτοκινήτου, που απέτυχε να εξασφαλίσει με την απορριφθείσα αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Σχόλιο: Είναι μια σπουδαία απόφαση, η οποία αναφέρεται και συλλαμβάνει πολύ εύστοχα το ζήτημα που ανακύπτει όταν προβάλλεται αίτημα περί διορισμού μεσεγγυούχου, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής αυτοκινήτου (που κατέθεσε η τράπεζα εναντίον του δανειολήπτη) και ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της τακτικής αγωγής. Η απόφαση έλυσε με τρόπο τουλάχιστον διδακτικό, ένα θέμα για το οποίο άλλα Πρωτοδικεία κωφεύουν... 

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή, κρίνεται ότι:

  • Με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων παράγεται προσωρινό δεδικασμένο
  • Σε περίπτωση, όμως, απορριπτικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων παράγεται οριστικό δεδικασμένο, μη δυνάμενης της απόφασης αυτής να ανακληθεί.
  • Η αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου καταλαμβάνει και τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων κι έτσι, νέα αίτηση μεταξύ προσώπων που δεσμεύονται από το δεδικασμένο μπορεί να υποβληθεί, είτε σε περίπτωση θεραπείας των τυπικών ελλείψεων (για τις οποίες απερρίφθη η προηγούμενη αίτηση), είτε σε περίπτωση επίκλησης διαφορετικής ιστορικής και νομικής αιτίας.
  • Αρμόδιο για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων είναι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια δίκη (683-684 ΚΠολΔ).
  • Εφόσον η διαφορά δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση της κύριας δίκης.
Με το σκεπτικό αυτό, απορρίπτεται το αίτημα της αιτούσας τράπεζας και καταδικάζεται αυτή στη δικαστική δαπάνη του καθ' ου.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app