Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Ειρ. Κορίνθου 575/2015: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής λόγω παράνομου τοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/1975

Με την υπ' αριθμ 575/2015 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Κορίνθου δέχτηκε την ανακοπή κατά το μέρος που με αυτήν προβλήθηκε, ότι η τράπεζα προέβη παράνομα σε κεφαλαιοποίηση, τοκισμό και ανατοκισμό της εισφοράς του Ν. 128/1975.

Το Δικαστήριο επαναλαμβάνει την εξαιρετική αιτιολόγηση, για την απόρριψη της ένστασης αοριστίας, την οποία πρόβαλλε η Τράπεζα. Η αιτιολόγηση αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην υπ' αριθμ 77/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ακράτας

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες υπ' αριθμ 4393/2015 και 5222/2015 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που επαναλαμβάνουν την ίδια αιτιολόγηση, τείνει να γίνει η σύγχρονη νομολογιακή τάση, στην εξέταση της ένστασης αοριστίας, όπως αυτή προβάλλεται παγίως από την εκάστοτε Τράπεζα.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης για μελέτη, ενώ για όποιον θέλει να την κατεβάσει στον υπολογιστή του σε μορφή pdf, αρκεί να κάνει κλικ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app