Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Προς Εισαγγελείς

Αντιγράφω το παρακάτω από την, από 06-08-2015 επιστολή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, Δημήτρη Κλούρα, διότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, η αναφορά της υπ' αριθμ 8 παραγράφου, σύμφωνα με την οποία

"8. Επέστησα αρμοδίως την προσοχή στο μείζον ζήτημα της ετήσιας απώλειας εσόδων και ρευστότητας για το ελληνικό Δημόσιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όταν, από παρεμπίπτουσα έρευνα, διεπίστωσα, ότι, από ενδεχόμενη κακή ή καθυστερημένη ενημέρωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, συνεχίζονται να καταβάλλονται επί έτη σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, πέραν της συντάξεώς τους, οι μισθοί, τους οποίους ελάμβαναν, όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία υπάλληλοι! Η απώλεια εσόδων ήταν τρομακτική και ξεπερνούσε τα τρία εκατομμύρια ευρώ  για το  έτος 2014 μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών. Για δε το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 η απώλεια εσόδων ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ."

Αυτή, θεωρώ, ότι είναι μια ευθεία και δημόσια "αναφορά" (κατά την έννοια του Νόμου), αρκετών ποινικά κολάσιμων πράξεων.

Διότι, αφενός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας "αναφέρει" (κατά την έννοια του Νόμου) ότι κάποιοι υπεύθυνοι υπάλληλοι δεν εκτέλεσαν κατά το δέον τα καθήκοντά τους. Απεναντίας λειτούργησαν σε βάρος του του Ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλοντας αχρεωστήτως τεράστια χρηματικά κονδύλια, με άμεσο δόλο (ενώ όφειλαν, ως εκ της θέσεώς τους, να γνωρίζουν ότι τα χρήματα αυτά δεν έπρεπε να καταβληθούν).

Αφετέρου, "αναφέρει" (πάντα κατά την έννοια του Νόμου), ότι κάποιοι άλλοι, συμπολίτες μας (πλέον, καθώς συνταξιοδοτήθηκαν κι έχασαν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου) ουδέποτε μερίμνησαν, ώστε να παύσει η καταβολή των χρηματικών αυτών ποσών προς το πρόσωπό τους, αν και γνώριζαν ότι τα χρήματα καταβάλονταν ανομιμοποίητα. Παρά ταύτα, απεδέχθησαν τα χρήματα αυτά, ενώ περαιτέρω, ενδεχομένως μάλιστα, με πράξεις ή/και παραλείψεις τους προκάλεσαν την σύγχυση της Διοίκησης σχετικά με το, εάν δικαιούνταν να λαμβάνουν απατηλά υψηλές αμοιβές, που δεν δικαιούνταν.

Κατά την άποψή μου, πέρα από την πολιτική εκτίμηση ότι, τελικά, το πολυδιαφημισμένο "εσωτερικό μέτωπο κατά της διαπλοκής" είναι μόνο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα στο πλαίσιο ακατάσχετης μπουρδολογίας, η αναφορά του κειμένου της δημόσιας παραίτησης του πρώην Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, θα έπρεπε ήδη να έχει κινήσει τις προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app